Töölepingus sisalduvad kohustuslikud andmed

Augustis täieneb loetelu teemadest, milliseid tuleb töölepingu sõlmimisel igal juhul töölepingu kirjalikus dokumendis käsitleda. Sellest tulenevalt peavad tööandjad edaspidi töötajat teavitama täiendavalt järgmistes punktides: