Stockholmi platsi ehitus üldeesmärgiks on Raekoja kvartali väljaarendamine ja kasutuselevõtt Narva Vanalinna linnaosa kui Narva piirkonna olulisema alakasutatud ala taaselavdamiseks. Stockholmi platsi ehitamine loob eeldused uute väikeettevõtete tekkimiseks Raekoja kvartalisse, mis omakorda annab tõuke kogu vanalinna kui ajaloolise keskuse arengule ja julgustab ettevõtjaid investeerima sellesse linnaosasse. Vanalinna atraktiivseks muutmine tõstab turistide arvu Narva linnas.

„Stockholmi platsist saab Narva vanalinna süda. Meil on ilusaid ajaloolisi paiku ja nad peavad elama, et kõik saaksid näha linna tõelist ilu. Ma usun, et Narva muutub peagi ja muutub atraktiivsemaks turistidele, investoritele ja loomulikult ka meie linnakodanikele“, - ütles linnapea Katri Raik.

Stockholmi platsi ehitusprojekt on koostatud KOKO Arhitektid OÜ ja Novarc Group AS poolt. Stockholmi platsi I etapi ehitamiseks on planeeritud 12 kuud.