Sunly Wind taotles tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ametilt hoonestusloa menetluse algatamist 33 tuulikust koosneva ja 82 km2 suuruse alaga meretuulepargi rajamiseks. Planeerimisseadus näeb ette, et eriplaneeringut vajavad tuulepargid, mille nimivõimsus on 400 MW, Sunly Wind planeerib rajada 396-megavatist parki.

Riigikohus tühistas 2018. aastal Hiiu maakonnaga piirneval merealal maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika tootmise alade osas. Majandusministeeriumi teatel on sellest lähtuvalt Sunly Windi planeeritava tuulepargi osas eriplaneeringu koostamine kohustuslik, kuna merealal puudub üleriigilise planeeringu teemaplaneering.

Ministeeriumi teatel oleks tuulepargil oluline ruumiline mõju ja asukohavalikul suur riiklik huvi ning seega tuleks Hiiumaa merealale tuulepargi kavandamiseks koostada riigi eriplaneering või muu asjakohane planeering. Sellest lähtuvalt palus ministeerium ka jätta hoonestusloa menetluse algatamata.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid