Eestis müüakse erinevaid liiklusteste ja tulevased autojuhid ei oska tihti vahet teha hea ja viletsa kvaliteediga õppematerjalidel. Millised testid aitavad valmistuda teooriaeksamiks ja tunda end liikluses kindlalt? Sellest artiklist leiate kasulikud nõuanded ja saate säästa õppimiseks kuluvat aega.

Teooriaeksami küsimused on salastatud

Alustame sellest, et Transpordiameti teooriaeksamil kasutatakse salastatud küsimusi. Kui te näete reklaami, mis lubab teile eksamiküsimusi koos vastustega, siis on see kindel petmise tunnus. Eksamiküsimusi te internetist ega raamatutest ei leia. Valvsaks võiks teha ka see, et testide koostajad lubavad teooriaeksami edukat sooritamist, kuid samas kutsuvad läbikukkujaid intervjuule, et välja selgitada, mida siis eksamil ikkagi küsiti.

Riik ei kontrolli liiklustestide kvaliteeti

Oleme harjunud, et Euroopa Liidus on kõik asjad spetsifitseeritud, mis peab garanteerima kvaliteedi. Liiklustestide puhul see aga nii ei ole. Kuigi sõidukijuhtide ettevalmistamine on vastutusrikas tegevus, kehtestas riik nõuded ainult autokoolidele. Neil peab olema tegevusluba, pädevad õpetajad, õppekavale vastavad õppematerjalid jne.

Liiklusteste loetakse aga fakultatiivseks materjaliks ja mingeid reegleid küsimuste kvaliteedile ega autori pädevusele ei kehtestata. Sisuliselt võib liiklusteste koostada igaüks, kes enda arvates oskab seda teha. Tulemusena on juba aastaid turul ebakvaliteetsed õppematerjalid. Paljuski selles seisneb ka põhjus, miks on Transpordiameti teooriaeksamil nii palju läbikukkujaid.

Mis on siis ebakvaliteetsetel testidel viga?

Head liiklustestid on koostatud eesmärgiga kontrollida teie teadmisi ja valmistada teid ette teooriaeksamiks. Sarnaselt autokooli teooriakursusega põhinevad need õppekaval ja on üles ehitatud kindla metoodika alusel ning sisaldavad kõiki vajalikke teemasid.

Ebakvaliteetsed liiklustestid kulutavad teie aega, raha ja närve.

Ebakvaliteetsetel liiklustestidel polegi eesmärki. See on lihtsalt üks juhuslike küsimuste kogumik, mida saab lahendada kas järjest või n-ö eksamipiletite kaupa. Sealt on puudu olulised teemad, mida peab teadma sõidukijuht ja mida kontrollitakse eksamil. Õppur vastab testiküsimustele, lootes, et eksamil tulevad tal samad küsimused. Seda aga ei juhtu, mille tõttu tekib Transpordiametis raskusi. Kuid kõige halvem on see, et sõidukijuht saab lünklikud teadmised, mis tulevad välja nii teooria- kui ka sõidueksamil ja hiljem ka teeliikluses.

Lisaks sisaldavad sellised testid tihti vigu, mis ajab algajaid juhte segadusse ja raskendab oluliselt eksamite sooritamist. Kokkuvõttes kulutavad ebakvaliteetsed liiklustestid teie aega, raha ja närve.

Kuidas valida õiged liiklustestid?

Esiteks veenduge, et veebileht või nutitelefoni rakendus avalikustab liiklustestide autori. See peab olema asjatundja või ekspert, mitte suvaline isik, kelle pädevus pole isegi märgitud. Kui autorit ei mainita, siis viitab see tavaliselt kehvale kvaliteedile (ehk testid koostas amatöör).

Teiseks vaadake teiste õpilaste tagasisidet avatud platvormidelt (näiteks temaatilised grupid Facebookis või foorumid).

Kolmandaks kontrollige, kas teenusepakkujal on mootorsõidukijuhi koolitaja tegevusluba. Kui on, siis on hästi. See tähendab, et liiklustestid koostas autokool ja see annab lisakindluse õppematerjalide kvaliteedi suhtes. Tegevusloa andmeid avalikustab teenusepakkuja reeglina oma veebilehel.

Mida ei tasu vaadata, on kodulehe või rakenduse n-ö vanus. Eestis on veebiressursse, mis töötavad aastaid ja pakuvad jätkuvalt kehvasid liiklusteste, meelitades kliente madala hinnaga.

Millised liiklustestid on Eesti parimad?

Esitage see küsimus tuttavatele, kes on hiljuti sooritanud Transpordiameti eksami, ja vastuseks kuulete märksõna „Liikluslab“.

Liikluslabi „Nutikad liiklustestid“ töötasid välja samad autorid, kes koostasid riikliku teooriaeksami küsimused. Need on samas stiilis, mis eksamiküsimused. Suureks abiks on liiklustestide juurde kuuluvad lihtsas keeles selgitused, nii et ükski küsimus ei jää arusaamatuks. Liikluslabi õpilased näitavad suurepäraseid tulemusi Transpordiameti eksamitel ja see tegi „Nutikad testid“ kõige populaarsemateks Eestis.

Liikluslabi „Nutikad testid“ töötasid välja samad autorid, kes koostasid riikliku teooriaeksami küsimused.

Liikluslabis saab teha proovieksameid Transpordiameti reeglite järgi ja tuleb öelda, et need reeglid on päris spetsiifilised. Iga eksamipilet sisaldab küsimusi liiklusohutuse teemadel. Nendes küsimuses ei tohi teha üle ühe vea. Nii võib näiteks üks õppur sooritada B-kategooria (sõiduauto) eksami viie veaga ja teine kukub läbi vaid kahe veaga. Nii et liiklusohutuse küsimustel on suur tähtsus ja neid saate vajadusel harjutada ka eraldi, sest Liikluslabis on kõik testiküsimused toodud teemade kaupa.

Õpilastele on abiks ka võimas õppekeskkond, mis hindab vastuseid testiküsimustele ja oskab prognoosida, millise tõenäosusega sooritate teooriaeksami. Lisaks suudab Liikluslab pakkuda igale õppurile neid küsimusi, milles ta võib eksida. See teeb õppeprotsessi efektiivsemaks ja hoiab kokku teie aega. Sarnaseid võimalusi ei paku ükski teine õppekeskkond ei Eestis ega teistes Euroopa riikides.

„Nutikate testide“ põhiautor on Juri Ess, kes kaitses doktorikraadi transpordiplaneerimises. Ta on koolitanud liiklusõpetajaid üle kümne aasta ja on koostanud mitmed teisi populaarseid õppematerjale, näiteks „Liiklusreeglid lihtsas keeles“ ja „Parkimisaabits“.

Kuni suve lõpuni on Liikluslabis erikampaania, kus loositakse välja kütusekaart väärtusega 1000 eurot. See kaart kehtib kaks aastat (või kuni kogu summa on ära kasutatud).

Kui ees on eksam ja soovite sooritada selle esimesel katsel, hoides kokku õppimiseks kulunud aega, siis parim valik on kindlasti Liikluslab. Lisaks saate võita kütuseraha ja mitte muretseda kõrgete kütuse hindade pärast.

Täpsed kampaania tingimused leiate lehelt liikluslab.ee.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid