Euroopa Komisjon avaldas möödunud nädalal talveks valmistumise paketi, millega tahetakse liikmesriikidele seada mittesiduvad gaasinõudluse vähendamise eesmärgid. Eesmärk on vähendada gaasi tarbimist saabuval sügis-talvisel perioodil 15 protsenti. Juhul, kui gaasiturul esinevad tõsised tarnehäired, võidakse liikmesriikide otsusega välja kuulutada ka Euroopa Liidu tasemel häireolukord, mille korral muutuks see eesmärk kohustuslikuks.

„Eesti jaoks on tähtis EL-i ühtsus ja Venemaale sõnumi andmine, et energiat ei saa kasutada relvana, ning EL on valmis ka raskeid otsuseid tegema,“ sõnas minister Riina Sikkut. „Lisaks on oluline, et eesmärgi täitmisel võetakse arvesse ka liikmesriikide senist maagaasi kokkuhoidu. Meie tarbijad ja ettevõtted on juba teinud jõupingutusi, millega tuleks arutlusel olevate eesmärkide seadmisel arvestada. Gaasituru ebakindlus ja hindade kõikumine on pannud Eesti tarbijaid juba praegu alternatiivseid kütuseid kasutusele võtma ja tarbimist vähendama. Erinevad ettevõtted ja soojatootjad on vabatahtlikult üle läinud kas biomassile või kodumaisele põlevkiviõlile,“ rääkis ta.

Ministri sõnul jääb gaasitarbimine sel aastal hinnanguliselt viiendiku võrra väiksemaks kui viimastel aastatel. Ta rõhutas, et seda osaliselt võimaldanud üleminek põlevkiviõlile on siiski ajutine, kuid oluline ja kiire viis Eesti energiajulgeoleku tagamiseks. Pikemas perspektiivis tuleb keskenduda pigem suuremale taastuvenergia kasutuselevõtule.

Sikkut lisas, et oluline on ka tihe koostöö regionaalsel tasandil ja Euroopa Liidu üleselt, eriti kui rääkida maagaasi tarbijagruppide prioriseerimisest. Nii saab tagada ühtse lähenemise ning võrdse konkurentsi Euroopa Liidu siseturul. „Loodetavasti jõuame selles osas regiooniülese kokkuleppeni veel enne järgmist talve,“ sõnas ta.

Lisaks tänasele talveks valmistumise paketi arutelule kohtusid Sikkut ja Soome majandusminister Mika Lintilä Eesti ja Soome energiaalase koostöö, muu hulgas veeldatud maagaasi vastuvõtuvõimekuse loomise teemadel. ELi ministrid kohtuvad ka Ukraina energeetikaminister German Galushchenkoga. Eesti avaldab igakülgset toetust Ukrainale, sealhulgas riigi Euroopa Liitu astumisel ning elektrituruga liitumisel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid