Kui mullu teises kvartalis teenis fond 3,68 miljonit eurot puhaskasumit, siis lõppenud kvartalis kerkis see 5,6 miljoni euroni. Sellest 3,7 miljonit tuli kinnisvarafondi õiglase väärtuse ümberhindamisest juunis, mis kinnisvarainvesteeringute väärtust 2,2% võrra tõstis.

„2022. aasta esimene poolaasta kujunes EfTEN Real Estate Fund III AS-le edukaks. Fondi müügitulu kasvas 6,988 miljoni euroni, s.t 17,3%, võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga,“ kirjutas fond esimese poolaasta kohta. Poolaasta kasum kerkis aastavõrdluses 44% 7,88 miljoni euroni.

Esimesel poolaastal soetas fond kaks uut kinnisvarainvesteeringut – Valkla ning Ermi hooldekodude kinnistud, kuhu valmimisel plaanitakse mahutada kokku kuni 370 klienti. Hooldekodude soetuseks ning esmasteks investeeringuteks oli juuni lõpu seisuga kulunud 2,34 miljonit eurot.

2022. aasta juunis pikendas fondi tütarettevõte EfTEN Laagri OÜ oma pangalaenu endistel tingimustel (intressi marginaaliga 1,4%) järgmiseks viieks aastaks. Fondil saabuvad järgmise 12 kuu jooksul tähtajad kolmel laenulepingul, mille hüpoteekideks on Laagri Hortes, Evolution büroohoone ning Piepilsetas logistikakeskus. Kõikidel pangalaenude tagatiseks seatud kinnisvarainvesteeringutel on tugev üürirahavoog ning LTV jääb 31% ja 41% vahele, mistõttu ei näe fondi juhtkond riski laenulepingute pikendamisel nende tähtaja saabumisel (LTV - näitab laenu ja tagatisvara väärtuse suhet - toim). Pigem, arvestades LTV madalat taset, näeb kontserni juhtkond siin võimalust laenusummasid suurendada ning saadud vahendite arvel maksta investoritele kõrgemat dividendi.

Juunikuu lõpu seisuga on fondil 3,5 miljonit eurot investeerimata kapitali, mida plaanitakse kasutada soetatud hooldekodude kinnistute arendamiseks.