„Leiame, et oksjoni korraldus oli ebamõistlik ja maailma mastaabis üsna harukordne. Kõik kolm sagedusluba tulnuks oksjonile panna samal ajal,“ ütles Telia tehnoloogiajuht Andre Visse.

„Eri sagedusplokkide hinnad kujunesid olukorras, kus oksjonile pandud kolmele plokile konkureeris neli pakkujat. On selge, et eri sageduslubade hindade erinevusele jättis jälje oksjoni formaadi eripära, mis võimaldas näilist osalemist,“ märkis Visse, viidates Leedu Bitė Lietuvale. Too tegi pakkumise küll kahel esimesel oksjonil, kuid viimasel enam mitte, mis võimaldas Tele2 Eestil ainsa pakkujana võita sagedusluba alghinnaga.