Kui algselt pidi AS Enefit Wind Purtse saama toetust 50GWh ulatuses, siis valitsuse korralduse kohaselt suureneb see 140GWh-ni aastas.

Toetust jagatakse 12 aastaks alates tootmise algusest, kuid tegemist pole lausraha jagamisega, vaid toetus rakendub vaid juhul kui elektrihind on liiga madal. Toetuse maksmisel arvestatakse pakutud hinnast maha vastava tunni elektrituru börsihind ehk näiteks kõige madalama esitatud pakkumise - austerlaste taastuvenergiafirma Enery - puhul hakkab tootja toetust saama juhul, kui elektriturul langeb tunnihind alla 18,99 euro. Vähempakkumise võitja toetuse ülemmääraks taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia megavatt-tunni kohta on 20 eurot. Toetuse mõte on anda ettevõtetele kindlust taastuvenergia projektide elluviimiseks ning suurendada taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia osakaalu.

Kokku suurenes seega vähempakkumine 540 GWh-ni. Toetust soovis kokku 29 taastuvenergiaprojekti, millest 11 mahtus täies ulatuses algse pakkumise (450GWh) piiridesse. Nende projektide maht on kokku 400GWh. Sealjuures jäi ukse taha mitmeid tuntuid nimesid: nii Margus Linnamäe ja Neinar Seli firmad, kui ka energiafirmad Sunly ja Utilitas.

Paremuselt 12. kohal 34,9 euroga MWh kohta oli Enefit Wind Purtse, mis pidi leppima osalise toetusega: kui lubatud projekti kogumaht oli 220GWh, siis algse oksjoni sisse mahtus vaid 50GWh. Tänu sellele avanes valitsusel aga uks suurendada pakkumist: kuna üks pakkumise võitja oli „poolik“, siis tulenevalt taastuvenergia vähempakkumise määrusest sai pakkumist suurendada kuni 20 protsenti. Seda ka nüüd tehti. Enefit Greeni tütarettevõtte pakkumine koondab lisaks Purtse hübriidpargile ka Sopi päikese- ja tuulepargi arendust.

Valitsuse pool tehtud korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemisest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid