Kodulaenu intressipakkumine panga poolt oleneb mitmetest laenutaotleja isiklikest näitajatest. Tanel Rebase sõnul võtab enamus inimesi laenu fikseerimata intressiga, mis koosneb euriborist ja panga riskimarginaalist. Sellise laenu puhul peab arvestama, et selle hind ajas mõnevõrra muutub, kuna euribor aastate jooksul kas tõuseb või langeb. Seepärast vaadatakse fikseerimata intressiga laenu maksumus iga kuue kuu tagant üle.

„Kuigi euribor on pikalt olnud lausa negatiivne, on see nüüd Euroopa Keskpanga viimaste otsuste järgi tõusnud ja tõuseb veelgi, seepärast on oluline laenu taotledes arvestada ka seda, kas jõutakse tagasi maksta kallimat laenu,“ ütles Rebane. Ta lisas, et ajalooliselt on euribor ulatunud isegi viie protsendini.

Teine võimalus on aga intress fikseerida. Kui euribori suurus lähtub Euroopa Keskpanga otsustest, siis riskimarginaali määrab iga pank ise ja see jääb samaks kogu laenuperioodi jooksul, kui ei ole rikutud laenutingimusi või tehtud muudatusi lepingus.

Rebase sõnul sõltub riskimarginaal palju laenutaotleja isiklikest näitajatest, millest ühed olulisemad on tema sissetulek ja senine maksekäitumine. Kehvema krediidiajalooga inimesel on suurem tõenäosus saada pangalt veidi kõrgem intress, kuna temaga seotud riskid on suuremad.

„Samas ei tähenda see, et kunagi rahaliselt libastunud inimene enam pangast laenu ei saakski. Panka nõustamisele on ikka mõtet tulla, tõenäoliselt leiame ühiselt mõlemale poolele sobiva lahenduse,“ rääkis Rebane.

Laenu mõjutab kinnisvara seisukord

Laenuintressi kujunemisel mängib rolli ka selle kinnisvara olukord, mida laenuga soetada soovitakse. Kus see asub, kas vaja on teha kapitaalremonti, milline võiks olla selle väärtus aastate pärast – need kõik on küsimused, mida pank peab enne laenu väljastamist läbi analüüsima. Samuti võetakse arvesse seda, kas kinnisvarast saab laenutaotleja kodu, läheb see väljaüürimisele või plaanitakse hoopis mingit muud otstarvet.

„Laenu lõplik maksumus sõltub palju ka üldisest konkurentsiolukorrast ehk milliste intressidega teised pangad sarnaseid laene väljastavad,“ ütles Rebane. „Kui konkurents on suur, saavad taotlejad tõenäoliselt parematel tingimustel laenu.“

Isiklikud tegurid jäävad aga ikka rolli mängima ning seetõttu on tark vältida kiirlaenude võtmist, krooniliseks võlgnikuks jäämist või muid finantsilisi äpardusi, mis inimese laenuvõimekuse ja finantsdistsipliini kahtluse alla seavad.