Pikaajalistest lepingutest vabanemine kasvataks hoopis Eesti Energia kasumit. Tavaliselt on pikaajalistes lepingutes hind fikseeritud praegusest turuhinnast odavamana. Selliste lepingute lõpetamine vabastaks Eesti Energiale elektrimahu, mida müüa turul kallima hinnaga, kui oli pikaajalistes lepingutes. Niikaua kuni lepingutest vabanevat elektrit on võimalik müüa kallima hinnaga, mingeid leppetrahve ei tule, lubab Sutter kõigile, kes soovivad oma lepinguid universaalteenuse lepingu vastu vahetada.

Reguleeritud hind kallim fikseeritud pakettidest