Teise eelistusena tõid töövõtjad välja oma tuttavad, sõbrad ning sugulased, kellelt uurib infot töövõimaluste kohta 48% töötajatest, ning kolmandaks valiti CV Online (CV.ee) tööportaal, kust saab infot tööpakkumiste kohta 43% vastajatest, näitavad Kantar Emori andmed.

Pisut vähem kui neljandik vastajatest (24%) tõi välja, et leiab infot ka ettevõtete sotsiaalmeedia kanalitest (Facebook, Instagram), 17% ajalehtedest ja ajakirjadest, 15% ettevõtete kodulehtedelt, 13% LinkedInist, 8% uurib otse värbamisspetsialistidelt ning 3% töötajatest saab infot tööpakkumiste kohta MeetFrankist ja teistest sarnastest rakendustest.

5. augusti seisuga leidus CVKeskus.ee tööportaalis üle 4200 tööpakkumise, mida oli 41% rohkem kui üheski teises tööportaalis Eestis.

Mis kanalitest otsivad tööd noored?

Pea kolmveerand noortest (73%) leiab samuti infot töövõimaluste kohta CVKeskus.ee tööportaalist, näitab Kantar Emori noorte seas läbi viidud küsitlus. Teise kanalina tõid tööturule sisenevad noored välja tuttavad, sõbrad ning sugulased, kellelt uurib infot tööpakkumiste kohta 52% noortest ning kolmandaks valiti CV Online (CV.ee) tööportaal ja ettevõtete sotsiaalmeediakanalid, kust saab infot tööpakkumiste kohta võrdselt 48% vastajatest.

38% noortest leiab infot töövõimaluste kohta ka ettevõtete kodulehtedelt, 37% LinkedInist, 15% uurib otse värbamisspetsialistidelt, 10% MeetFrankist ja teistest sarnastest rakendustest ning vaid 4% ajakirjadest ja ajalehtedest ehk noored eelistavad tööotsingutel rohkem veebikanaleid.

Kantar Emori poolt 2022. aasta märtsi- ja aprillikuus palgatöötajate seas korraldatud küsitlusele vastas 2310 palgatöötajat, mis tähendab tulemuste täpsust töötajate seas tervelt ±2%. Noorte eelistusi kaardistavas uuringus osales 819 õpilast, mis tähendab tulemuste täpsust ±3%. Noorte eelistuste väljaselgitamiseks korraldati küsitlus Tallinna tehnikaülikooli, Tartu ülikooli, Tallinna ülikooli, maaülikooli, Tallinna tehnikakõrgkooli, EBSi ja Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainori õpilase seas. Noorte uuringus olid esindatud rakenduslike kõrgkoolide ja ülikoolide tehnilistel, loodusteaduse ning majanduse ja juhtimise erialadel õppivad ja tööturule sisenevad noored, hõlmates nii diplomi-, bakalaureuse- kui ka magistriõppe tudengeid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid