Baltika müüs täna sõlmitud lepingu alusel Eestis ja Euroopa Liidus registreeritud Ivo Nikkolo kujutis- ja sõnamärgid. Müügilepingu kohaselt jääb Baltikale õigus registreerida Ivo Nikkolo kaubamärki või sarnast kaubamärki väljaspool Euroopa Liitu, ärinime ja domeeninimena mistahes territoriaalsete ja muude piiranguteta ning kasutada Baltika omandis (sh tulevikus registreeritavaid) olevaid kaubamärke mistahes piiranguteta.

Ostuhinnast 0,5 miljonit eurot tasub ostja Baltikale hiljemalt lepingu sõlmimisele järgneva päeva jooksul, 1,5 miljonit eurot laekub 16. augustiks ning 3 miljonit eurot 2023. aasta lõpuks ja 3 miljonit eurot 2024. aasta lõpuks.

Tehingu eesmärk äritegevuse rahastamine

Baltika juhatuse liikme ja tegevjuhi Brigitta Kippaki sõnul on tehingu eesmärk Baltika kontserni põhitegevuse, projektide ning investeeringute rahastamine.

„Strateegiline plaan Baltika äritegevuse finantseerimiseks on sisaldanud ka võimalust panna müüki osad meie kaubamärgid. Varasem Montoni kaubamärgi võõrandamine näitas, et turg on aktiivne selles vallas ning peale enam kui aastast ettevalmistust otsustasime ka Ivo Nikkolo brändi puhul sarnase võimaluse nüüd lõpule viia ning selle abil Baltika äritegevust finantseerida,“ selgitas Kippak.

„Kaubamärgi õiguste võõrandamine ei muuda meie igapäevast äritegevust naisterõivaste ja aksessuaaride müümisel kauplustes ja online kanalites. Tehinguga kaasnev kümneaastane litsentsileping annab meile kõik võimalused Ivo Nikkolo brändi jääda igakülgselt edasi kasutama ning jätkata müüginumbrite kasvatamist. Samuti on meil võimalus litsentsilepingut pikendada,“ rääkis Kippak.

Ivo Nikkolo kaubamärgid ostis OÜ Niul, mille omanikuks on äriregistri andmetel advokaadibüroo TGS Baltic. Ettevõtte ainukeseks juhatuse liikmeks on aga advokaadibüroo Sirel&Partnerid partner Janno Kuusk. Tehing ei ole Nasdaq Tallinn Börsi reglemendi kohaselt käsitatav tehinguna seotud isikuga ning Baltika nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.