Lepingu raames valmib ligikaudu 2,5 kilomeetrisel lõigul uus trammiliin, mis algab Kivisilla ja Gonsiori tänavate ristmikust ning ulatub kuni Põhja puiesteeni. Tööde tegemisel on ühispakkumuse teinutest juhtiv partner AS Merko Ehitus Eesti.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul hakkab rajatav Vanasadama trammiliin ühendama mitte üksnes Tallinna, vaid kogu riigi olulisemaid väravaid: mere-, õhu-, raudtee- ja bussiväravaid. „Uus trammiliin loob kiired ja mugavad ühendused kõigile reisijatele ja Tallinnasse saabunud külalistele, sõltumata sellest, mis transpordiga siia saabutakse,“ märkis Kõlvart. „Ent lisaks on see projekt üheks etapiks suuremast visioonist Vanasadama piirkonna ja kogu linnaruumi arendamisest. Nii on kujunemas siinne piirkond innovaatiliseks linnakeskuseks läbimõeldud kontseptsiooni ja atraktiivse arhitektuuriga, just nagu uue trammiliini läbitav Ülemiste Rail Balticu terminal ja kogu Ülemiste piirkond.“

„Ehitajale on tegu keeruka ja mastaapse projektiga. Pealtnäha lihtne trammirööbaste paigaldamine eeldab suure hulga maa-aluste kommunikatsioonitrasside ümberehitust ning lõpuks rajatakse trammiliini ümber ka uus tänavaruum. Anname koostöös hea partneri KMG Inseneriehitusega suure uhkusega oma panuse linnaruumi ja -transpordi arendamisse,“ sõnas Merko Ehitus Eesti ASi juhatuse esimees Ivo Volkov.

Uue trammiliini rajamine hõlmab suurt hulka ümberehitustöid. Tartu maantee trammiteelt rajatakse pöörang vasakule Gonsiori tänavale. Edasi liigub trass Laikmaa, Hobujaama ja Ahtri tänavate kaudu kuni sadamaalani. Laeva, Kuunari ja Kai tänavate kaudu läbitakse Sadama A-terminali esine ning Logi ja Rumbi tänavate kaudu liigutakse Linnahalli alt läbi. Kultuurikatla juurde jõudes liitub trammitee Mere ja Põhja puiesteelt kulgeva Kopli suunalise trammiteega.

Ehitus algab järgmisel kevadel

Täna sõlmitud leping hõlmab nii uue trammitee projekteerimis- kui ka ehitustöid. Ettevalmistavate planeerimistöödega on alustatud, linnaruumis algavad ehitustööd orienteeruvalt 2023. aasta märtsis-aprillis. Tööd trammitee ja selle kontaktvõrgu rajamisel on plaanitud põhivalmiduses lõpetada 2024. aasta juuni lõpuks, misjärel jätkub trammiliini trassil tänavakatendite rajamine.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet kuulutas tänavu 21. aprillil välja rahvusvahelise riigihanke Vanasadamat ja kavandatava Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendava trammiliini projekteerimiseks ja rajamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 1. juuli 2022. Edukaks tunnistati AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Inseneriehituse ASi tehtud ühispakkumus.

Koos käibemaksu ja omanikujärelevalvega on trammitee maksumuseks ligi 46 miljonit eurot.

Trammiliini ehitamiseks on taaste- ja vastupidavusfondist (RRF) eraldatud 26 miljonit eurot. Selleks antava toetuse kasutamiseks sõlmitakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Tallinna linna vahel toetuse kasutamise leping.

Ehituslepingu allkirjastasid täna Tallinna linna poolt Keskkonna- ja Kommunaalameti osakonna juhataja ameti juhataja ülesannetes Janne Teder, kaasfinantseerijana AS Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimees Kaido Padar, ehitaja esindajana AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov ja omanikujärelevalve nimel TPJ Inseneribüroo OÜ juhatuse esimees Ilmar Link.