Praegusel hetkel on Balti regiooni elektriturul ainuke täiendav tootmisvõimsus kogu elektrinõudluse rahuldamiseks saadaval vaid kõrge või väga kõrge turuhinnaga. Lisaks on elektrienergia saadavusele märkimisväärse mõjuga elektri välisühenduste limiteeritus ning Latvenergo Daugava hüdroelektrijaamade kaskaadi väga madal veetase sellel suvel.

Praegusel ajal on gaasi ja süsinikukvootide hinnad rekordkõrgustel ning paljud elektrijaamad püüavad kasutada turul olevaid odavamaid energiaressursse elektri tootmiseks. Samas on kuumad ilmad, vähesed tuule- ja veeressursid, samuti mitmete elektrijaamade samaaegsed remonditööd Balti riikides tekitanud ebapiisava elektrienergia tootmise olukorra, mida peegeldavad ka elektribörsi Nord Pool kõrged hinnatasemed. Kõik see tingib vajaduse rakendada töösse Latvenergo soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamad.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid