Euroopa Liidu riigid vastutavad suuresti oma riikliku energiapoliitika eest ja liidu eeskirjad võimaldavad võtta kasutusele erakorralisi meetmeid, et kaitsta tarbijaid kõrgete kulude eest. Euroopa Liit palus juulis liikmesriikidel vähendada sel talvel gaasivajadust 15% võrra koos võimalike kohustuslike kärbete kehtestamisega. Milliseid meetmeid rakendatakse erinevates Euroopa riikides, mille elanikud seisavad silmitsi kõrgete energiahindadega?

BULGAARIA