Oluline osa käibe kasvust tuleb sellest, et Bercmani tütarettevõtte Krakul OÜ tulemused kajastuvad alates käesolevast aastast Bercman grupi konsolideeritud tulemustes.

Aruandlusperiood lõppes kahjumiga summas 440 173 eurot (6 kuud 2021 oli kahjum 207 897 eurot). Kahjum on tingitud ettevõtte kasvu ja arendusse tehtud kulutustest, täiendavate töötajate värbamisest ettevõttesisese kompetentsi tõstmiseks, omatoote edasiarendamisest ning aktsiate täiendava avaliku pakkumisega seotud ühekordsetest kuludest.

Ühtlasi alandas ettevõte käesoleva aasta käibeprognoosi 2,445 miljonilt eurolt 1,80 miljonile eurole. „Korrigeerime prognoose tingituna kevadisest investeerimiskava mittetäitumisest ning üleüldisest majanduslikust konjunktuurist,“ tõi ettevõtte tegevjuht Mart Suurkask välja põhjused, miks müügiootusi langetati. Suurkase sõnul on Covid-19 pandeemia poolt põhjustatud tarnekriisi mõju küll taandumas, aga Venemaa-Ukraina sõjast, hoogustunud inflatsioonist ja energiaturu suundumusest tingitud pessimistlik majanduslik üldseisund on omatoodete müügiprotsessi aeglustanud.

„Aktsionäridele soovin kinnitada, et teeme põhjalikku tööd selleks, et müügiprognoosid saaksid täidetud ning tehnoloogilised lahendused ja teenused jõuaksid grupi klientideni ootuspäraselt,“ rõhutas Suurkask ja lisas, et teisel poolaastal on ettevõtet ootamas ridamisi töid, mille kokkulepped varasemast juba tehtud.

Täna avaldatud vahearuande põhjal paigaldas Bercman esimesel poolaastal uue põlvkonna nutikaid ülekäiguradasid Tallinnas Tehnopoli ja Ülemiste linnakutesse, Haapsallu, Kuressaarde, Sauele ja Viimsisse. Lisaks võideti hange tarkade ohutussüsteemide paigaldamiseks Narva-Jõesuusse tähtajaga kolmandas kvartalis. Väljaspoole Eestit tarniti turvalise ja ühendatud liiklustaristu seadmeid Kreekasse, Šveitsi ja Leetu. Bercmani tütarettevõte Krakul OÜ jätkas tööd pikaajaliste kliendiprojektidega ning eksportis asjade interneti ja autonoomsete süsteemide lahendusi esimesel poolaastal Soome, Lätti, Singapuri, Šveitsi, Saksamaale ja USA-sse.

Poolaasta oluliste tegevustena toob ettevõte välja ka osalemise erinevates teadus- ja arendusprojektides ning panuse sektori ärikeskkonna ja partnervõrgustiku arengusse. Omatoodete ja arenduslahenduste tutvustamiseks osaleti mitmetel ärivisiitidel ja messidel Euroopas ning äriväljavaadete selgitamiseks kohtuti valdkonna esindajatega nii Aasia kui Põhja-Ameerika suunal.

Eksportturgudel toimub nutikate ülekäiguradade paigaldus teisel poolaastal Ühendkuningriiki, Kreekasse ja Horvaatiasse ning pilootprojektidega plaanitakse alustada uutel turgudel Belgias, Soomes ja Slovakkias. Käimas on suhtlus veel mitme uue võimaliku edasimüügipartneriga Poolas ja teistes Euroopa riikides. Eestis alustatakse teisel poolaastal plaanide kohaselt 14 ülekäigurajast ja keskmise kiiruse mõõtmise süsteemist koosneva Põlva nutitee lahenduse rajamisega. Uued ülekäigurajad saavad endale lisaks Narva-Jõesuule ka Elva ja Haapsalu.

„Valdkonna potentsiaali ja turu arengufaasi arvesse võttes näeme, et üleüldine turukeskkond on meie tegevusvaldkonnas jätkuvas kasvutrendis ning vajadus tehnoloogiliste lahenduste ja riistvara- ning tarkvaraarenduse järele pole maailmast kuskile kadunud,“ lausus Suurkask kindlalt ettevõtte teise poolaasta tegemistest rääkides.

Alates 2022. aasta algusest on Bercmani aktsia langenud 48% ning maksab 4,075 eurot.