Eesti Energia juhatuse liige Margus Valsi sõnul vajab kogu Euroopa rohkem taastuvenergiat. „Roheenergia tootmise suurendamine on kriitiline nii keskkonna, tarbijate kui julgeoleku vaates. Liivi lahe meretuulepark mängib olulist rolli Eesti elektrivarustuses ja valitsuse seatud taastuvenergia eesmärkide saavutamisel. Planeerimisfaasi edukal läbimisel saaks Liivi meretuulepark tootmist alustada juba 2028. aastal ning katta poole Eesti elektritarbimisest. See on tõhus ja realistlik viis toota Eestis suures mahus soodsama hinnaga roheelektrit ja kindlustada kogu regiooni energiajulgeolekut,“ sõnas Vals.

Liivi meretuulepargi arendustööd käivad. Kevadel algasid keskkonnamõjude hindamiseks vajalikud uurimistööd, mis kestavad ligi kaks aastat. Juulis sõlmis Eesti Energia lepingu tuulepargi tehnilise kontseptsiooni analüüsiks, mis saab valmis käesoleva aasta lõpuks. Projekti koostamist kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa ühendamise rahastu kaudu.

Tehniliste lahenduste analüüsi koostab rahvusvaheline inseneritöö ja konsultatsiooniettevõtte BLIX Consultancy. Ettevõte analüüsib erinevate tuuleturbiinide, vundamentide, alajaamade ja vajalike maapealsete rajatiste lahendusi. Väljatöötatud tehnilist lahendust kasutatakse ka keskkonnamõju hindamise sisendina.

Valsi sõnul annab tehniline eskiisprojekt detailsema ülevaate, milline Liivi meretuulepark olema hakkab. „Praeguses faasis ei saa tuulepargi lahendus lõplikult paika, vaid analüüs pakub välja lahendused, mis on tehniliselt teostatavad ja ka keskkonda arvestades võimalikud. See info on oluline nii arendajatele, ametkondadele kui ka partneritele,“ ütles ta.

BLIX Consultancy rajaja ning juht Albert van der Hem sõnas, et ettevõte kasutab Liivi projekti analüüsi teostamisel enam kui 20-aastast meretuule arenduste kogemust. „Me ei tugine ainult viimaste meretuule arenduste praktikale Loode-Euroopas ja Aasias, vaid kasutame ka Eesti, Läti, Leedu, Soome ning Poola klientidega varasemast koostööst saadud kogemusi,“ kõneles ta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid