Kui varasemalt sai toetust vaid enne 2000. aastat ehitatud väikeelamute korrastamiseks, siis edaspidi saab toetust kõigi väikeelamute rekonstrueerimiseks, olenemata hoone vanusest. Lisaks ei nõuta päikesepaneelide paigaldamise puhul edaspidi võrguliitumist, st päikesepaneele saab paigaldada ka võrguga liitumata.

Juhul kui toetuse abil on plaanis maja renoveerida, ei tohi enne taotluse esitamist töödega alustada ega tasuda ka ettemakseid. Kui toetust taotletakse päikesepaneelide paigaldamiseks, võib tehtud olla projekteerimine ja võetud hinnapakkumine paigaldustöödele, kuid paigaldustööd tuleb teostada pärast taotluse esitamist.

Toetuse saamiseks peab väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse. Toetusega ei saa laiendada oma eramut, samuti ei hüvitata majaomaniku enda poolt ostetud ehitusmaterjalide maksumust.

Oluline on aga rõhutada, et kuna tegemist on lisaeelarveliste vahenditega, on väljamakse taotluse esitamise tähtaeg 30.11.2022. ning selleks ajaks peavad toetuse osakaalule vastavad tööd olema teostajalt vastu võetud. Ülejäänud mahus tööde teostamiseks on aega kuni 12 kuud arvates toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Üksikute tööde puhul on toetuse määr 20% ja suurim toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta. Päikesepaneelide paigaldamiseks saab toetust kuni 30 000 eurot.

Terviklikul rekonstrueerimisel saab toetust:

  • Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30% ja 20 000 eurot

  • Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, Kambja vallas ja Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40% ja 30 000 eurot

  • kahes eelnevas punktis nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50% ja 40 000 eurot.

Tervikliku rekonstrueerimise puhul soojustatakse seinad ja katus, vahetatakse aknad, uuendatakse küttesüsteem ning paigaldatakse ventilatsioon. Nende töödega tuleb saavutada energiamärgise klass C.

Kuni määruse muudatuseni esitatud toetuse taotluste osas jäävad kehtima taotluse esitamise hetkel jõus olnud tingimused.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid