Lisaks väga kõrgele maagaasi hinnale puudub ettevõtjatel praegu kindlus, kas ja kui palju jagub neile gaasi eeloleval kütteperioodil ning kui kõrgeks võib kerkida selle hind. Sellises olukorras on ettevõtjad otsimas võimalusi, kuidas vajaduse korral gaasi asendada mõne muu energiakandjaga.

„Meie hinnangul peaks riik võtma kasutusele meetmeid, mis motiveeriksid ettevõtjaid gaasi tarbimist kasvõi ajutiselt asendama muu energiakandjaga. See aitab vähendada riski, et talvel ei jagu gaasi kõigile tarbijatele või gaasi hind kerkib veelgi kõrgemale. Üheks meetmeks, kuidas motiveerida ettevõtjaid asendama gaasi muu energiakandjaga, on muuta vedelkütuse erimärgistamise seadust selliselt, et erimärgistatud diislikütust oleks lubatud ajutiselt kasutada kütmiseks,“ seisneb tööstuste ühises pöördumises vabariigi valitsusele.

Sellise muudatuse tulemusena väheneks kütmiseks kasutatava diislikütuse aktsiisimäär praeguselt 37,2 sendilt 2,1 sendini liitri kohta. Mitmed lähiriigid lubavad juba praegu kasutada erimärgistatud diislikütust kütmiseks: Leedus ja Poolas on aktsiisimäär 2,1 senti liitri kohta, Saksamaal 4,6, Lätis 6.

Muudatus avaldaks mõju eelkõige nendele ettevõtjatele, kel on juba täna olemas vedelkütusekatel. Eestis on ehitisregistri andmetel ligi 4900 ettevõtluse jaoks kasutusel olevat hoonet, mille energiaga varustatuse katab vedelkütusekatel.

Lisaks teevad tööstused ettepaneku täiendada vedelkütuse erimärgistamise seadust selliselt, et erimärgistatud diislikütust oleks lubatud kasutada ka paikses mootoris, mis võimaldab ettevõtjatel ka tootmisprotsessis asendada gaasi diislikütusega ja tootmisprotsesse käivitada.

Tööstuste ettepanekul võiks erimärgistatud diislikütust lubada kasutada kütmiseks ja paikses mootoris ajutiselt kuni 2024. aasta 1. maini, ehk madalam maksumäär kehtiks üksnes kaks kütteperioodi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid