Hiljuti unistuste tööandja tiitli pälvinud organisatsioon on oma töötajate seas kõrgelt hinnatud. Töötukassa hingamise annab tugev väärtuspõhine organisatsioonikultuur ning selles toimetavad inimesed tunnevad, et viivad ellu olulist missiooni, pakkudes inimestele tuge ja toetust sobivaimate tööalaste valikute tegemisel, makstes kiirelt ja täpselt toetusi ning luues selleks kõigeks toeta- vaid süsteeme.

Paindlikkus ja hoolimine

„Selline inspireeriv ja soe keskkond oligi põhjus, miks ma soovisin siin ennast erialaselt rakendada.“

Pea 1000 töötajast koosnev organisatsioon loob laialdasi karjäärivõimalusi nii olemasolevatele kui ka potentsiaalsetele töötajatele. Areneda on võimalik nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. „Sattusin töötukassasse tööle läbi erialase praktika ja mind võtsid siin vastu väga toetavad ja soojad kolleegid. Tunnen, et selline inspireeriv ja soe keskkond oligi põhjuseks, miks ma soovisin siin ennast erialaselt rakendada. Alustasin enda tööd kõigepealt töövahenduskonsultandina ja aasta hiljem sai minust juhtumikorraldaja,“ kommenteerib Anette. Kogu sellel teekonnal on töötajaid toetamas hinnatud juhid ning tööalased ja meeskonnakoolitused. Ka vaimset tervist turgutatakse üks-kaks korda kuus toimuvate veebiseminaridega.

Tööandjana iseloomustab Eesti Töötukassat paindlikkus ja hoolimine. Töötajatele pakutakse aastas seitset lisapuhkusepäeva, reedeti lühemaid tööpäevi, kaugelt töötamise võimalust, laia valikut enesearengu võimalusi ja palju muud. Töötukassa puhul pole töötajate toetus ja tugev meeskonnavaim pelgalt müügiargumendid, vaid hulgalistest töötajate arvamustest kerkivad tugevaimini esile just need motivatsioonid.

Tööotsijad vajavad toetavaid spetsialiste

Hetkel on Eesti Töötukassa suuremas mahus värbamas töövahenduskonsultante ja juhtumikorraldajaid. Kuigi mõlema ameti esindajad tegelevad klientide nõustamisega, seisneb töö erinevus klientide profiilis, klientidele pühendatud aja mahus, nõustamise sageduses ja teenuste spetsiifikas.

Töövahenduskonsultandi klientideks on inimesed, kes vajavad oma tööotsingute toetamiseks mõningal määral töötukassa tuge, kuid valdavalt on nad oma tööotsingutes iseseisvad. „Kliente tuleb alati nõustada südamega, neid rahulikult kuulata ja olla toeks kogu tööotsingu kestel,“ kommenteerib töövahenduskonsultant Amelia. „Ma tunnen, et töövahenduskonsultandi töö aitab minul endal täita oma sisemist missiooni läbi selle, et ma saan igapäevaselt aidata inimesi tööle lähemale ja täita nende unistusi,“ lisab Kristo..

“Töövahenduskonsultandi töö aitab minul endal täita oma sisemist missiooni.“

Juhtumikorraldajad aga nõustavad kliente, kes vajavad täiendavat abi ja spetsiifilisi teenuseid. „Juhtumikorraldaja peab olema kindlasti empaatiline, avatud ja hea suhtleja ning suhtuma inimestesse hinnanguid andmata. Juhtumikorraldaja roll on klienti toetada ja aidata tal tööturule naasta,“ kirjeldab ametiks vajaminevaid omadusi Anette. „Töötukassas töötan koos suurepäraselt toetava meeskonnaga ja suur organisatsioon tagab kindlustunde, mis on väga oluline. Loomulikult klientidega töötamine loob sisemise rahulolu,“ kommenteerib Eda.

Uutele töötajatele pakutakse põhjalikku sisseelamisprogrammi, mille raames õpitakse personaalse juhendaja abiga tundma töötukassat ja uut tööd. Kui sul on kõrgharidus, varasem nõustamise kogemus ning räägid lisaks kõrgtasemelisele eesti keelele ka suhtlustasemel vene keelt, tule proovi nõustaja ametit Eesti Töötukassas!

Vaata videost, kuidas kommenteerivad töövahenduskonsultant ja juhtumikorraldaja enda tööd, ning loe lisainformatsiooni: meietootukassa.ee.

Jaga
Kommentaarid