Nord Pooli Baltikumi juht Ingrid Arus sõnas, et elektribörsid tegutsevad Euroopas vastavalt kokkulepitud reeglistikule ja iga liikmesriik peab tagama, et riigis tegutseks vähemalt üks elektribörs. „Lisaks järgmise päeva hinnaarvutusele jaotatakse järgmise päeva oksjoni käigus ära ka süsteemidevahelised ülekandevõimsused, mis annab võimaluse kõigile saada juurdepääs nii pakkumistele kui ka ülekandevõimsustele samal ajal ja võrdsetel alustel. Hinnaarvutus ja ülekandevõimsuste jaotus toimub Euroopas ühisel platvormil, mis on selle tarbeks arendatud,“ selgitas Arus.

Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Elo Ellermaa märkis, et päev ette ja päevasisene elektriturg toimib täna üleeuroopaliselt ning selle reeglid on samuti üleeuroopaliselt kokku lepitud. „Nendest turumehhanismidest lahkumine vajaks nii Eesti kui ka Euroopa õigusaktide muutmist ning alternatiivse lahenduse sätestamist elektrivarustuse tagamiseks vajalike tehingute tegemiseks.“