„Raudteelõigu projekteerimistööd hõlmavad muldkeha, rööbastee, raudteeületuste, parklate ja nende juurdepääsude, rajatiste ja ooteplatvormide, piirdeaedade ning vajalike keskkonnaleevendusmeetmete projekteerimist. Töömahtu kuuluvad ka Haapsalu Raudtee- ja sidemuuseumi ala projekteerimistööd,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Tööde esimeses etapis teostatakse projekteerimiseks vajalikud uuringud ning koostatakse projektlahenduse eskiis, mis saab olema aluseks põhiprojekti koostamisel. Haapsalu/Rohuküla raudtee ehitus on tänase seisuga küll ootele pandud, kuid projekteerimistega minnakse edasi. Sel aastal on veel plaanis välja kuulutada Haapsalu‒Rohuküla projekteerimishange.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid