Räägi veidi endast ja oma ettevõttest.

Ma olen Ukrainast pärit, ka minu tiim on enamjaolt ukraina rahvusest. Hakkasin tööle üsna varakult ja mul oli juba varastes kahekümnendates üsna hea taust, kui astusin ettevõtlusteele.