Statistikaameti andmete järgi vähemalt ühe päeva iduettevõtetes töötanud inimeste keskmine brutopalk küündis 2022. aasta I poolaastal 2840 euroni ning poole aastaga kasvasid iduettevõtete töötajate palgad 9,6 protsenti. Eesti keskmine brutotasu oli samal ajal 1529 eurot kuus ehk Eesti iduettevõtetes teenib 1,9 korda rohkem.

„Globaalne konkurents tehnoloogiasektori arenguks hädavajalike kõrgkvalifitseeritud töötajate nimel on viimastel aastatel äärmiselt karm ning Eesti peab konkureerima globaalsete tõmbekeskustega nagu Silicon Valley, London ja New York. Seetõttu on välistöötajate palk Eesti iduettevõtetes sektori keskmisest veelgi kõrgem. Muidugi mängib kiires palgakasvus rolli ka Eesti kõrge inflatsioonitase,“ tõi välja Startup Estonia juht Eve Peeterson.

Eesti päritoluga töötajate keskmine brutopalk iduettevõtetes oli 1. poolaastal 2771 eurot. Vaid pool aastat varem, 2021. aasta lõpus oli eestlastest töötajate tasu 2462 eurot, mis andis kasvuks 12,5%. Välistöötajate keskmine brutotasu oli aga samal ajal koguni 2959 eurot kuus.

Suurimat keskmist brutokuupalka teenivad Eesti iduettevõtetes 41-50-aastased töötajad, kelle keskmine tasu oli 3505 eurot kuus. Neile järgnevad 31-40-aastased töötajad 3224-eurose kuupalgaga. Suurem osa idusektori töötajatest on vanuses 21-30 (45%) ja 31-40 (41%).

Eesti iduettevõtete töötajatest 62% on mehed ja 38% naised.

Eesti idusektori suurimad tööandjad olid I poolaasta seisuga Wise (1444 töötajat), Bolt (1231 töötajat), Swappie (592 töötajat), Veriff (423 töötajat) ja Starship Technologies (243).