Mai lõpus noteeriti EfTEN United Property Fundi osakud Nasdaq Tallinna Väärtpaberiturul. Sellele eelnes fondi osakute piiratud mahus avalik pakkumine (460 000 osakut), mis märgiti investorite poolt üle enam kui kahekordselt. EfTEN Capital AS kasutas pakkumise suurendamisõigust, emiteerides 660 000 osakut ning kaasates kokku vahendeid mahus 7 miljonit eurot.

Käesoleva aasta juuni kuu lõpu seisuga oli fondil üle 6 500 investori, kasvades poole aastaga enam kui 2 000 investori võrra. Alates fondi loomisest on fond kaasanud investoritelt 25,5 miljonit eurot, sellest pea 10 miljonit eurot selle aasta esimesel poolel.

EfTEN United Property Fundi 2022. aasta I poolaasta tootluseks kujunes 3,5%, millest 2,7 protsendipunkti oli osaku puhasväärtuse (NAV) kasv ja 0,8 protsendipunkti investoritele arvestatud dividendid. Esimese tegevusaastaga ulatus fondi tootlus 9,4%ni.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid