„Eesti e-residentide kogukond tegutseb üle kogu maailma – e-residente on koguni 176 riigist ning igaüks neist on Eesti saadik. Nüüd on e-eestlasi veidi enamgi kui terves Tartu linnas püsielanikke ehk siis e-residendid moodustavad arvukuselt Eesti teise suurima linna. Omapärase diasporaana kannab see hajali asuv Eesti-klubi rahvusvahelisele ülikoolilinnale sarnaseid väärtusi,“ ütles e-residentsuse programmi juht Lauri Haav. „Nii nagu need, kes on Tartus sündinud või siin ülikoolis käinud, jäävad südames alati mingil määral tartlasteks, nii kannavad ka e-residendid endaga tükikest Eestit alati kaasas.“

E-residentsus on kaheksa-aastase tegutsemisaja jooksul toonud riigile üle 100 miljoni euro maksutulu ning olnud maailmas üks Eesti kui innovatiivse riigi maine eestvedajatest. Haava sõnul on Eesti avatud majanduskeskkond, vähene bürokraatia ja e-teenused eestimaalaste jaoks enesestmõistetavad, ent maailmas on need jätkuvalt ainulaadsed.

Tänavu kevadel kinnitatud kasvustrateegia kohaselt keskendub e-residentsus sellele, et rohkem programmiga liitunuid jõuaksid ettevõtte loomiseni.

„Meie peamine eesmärk ei ole e-residentide suur hulk, vaid toimivad, makse maksvad ja töökohti pakkuvad ettevõtted,“ lisas Haav. „Oleme praegu keskendunud e-residentsuse võimaluste tutvustamisele Saksamaal, Hispaanias ja Ühendkuningriigis, kuid loomulikult leiab meid üles ka aina enam ukrainlasi. Pöörame koos järelevalveasutustega tugevalt tähelepanu ka e-residentide taustale ja motiividele – oodatud on vaid ausad ja läbipaistva ettevõtlusega tegelevad inimesed.“

Praegu registreerib endale Eestis äri ligi kolmandik e-residentidest. Kokku on e-residendid asutanud üle 22 000 ettevõtte, mille kogukäive ületab 10 miljardit eurot. Viiendik kõigist uutest ettevõtetest ja 28% iduettevõtetest aastas asutatakse e-residentide osalusel. E-residentide ettevõtted on Eestisse loonud enam kui 3600 töökohta.

E-residentsuse programmi senine otsene majanduslik kogumõju Eesti riigile (maksutulu ja riigilõiv) on olnud 114 miljonit eurot. E-residentsuse kasvustrateegia eduka elluviimise tulemusena suureneb programmi otsene kogupanus Eesti riigikassasse 2025. aasta lõpuks veel veerand miljardi euro võrra. Lisaks tõuseb riigile programmist kaudne tulu, mis tuleneb Eesti mainekasust ning e-residente teenindavate Eesti ettevõtete kasvust ja investeeringutest. 2021. aastal oli e-residentsuse programmi otsene majanduslik tulu riigile 35,2 miljonit eurot.