Statistikaameti analüütik Helle Bunderi sõnul kahanes juulis tööstustoodangu maht enamikel töötleva tööstuse tegevusaladel. „Suurema osatähtsusega tegevusaladest oli märkimisväärne langus, 16,3%, puidutöötlemise tegevusalal,“ nentis Bunder. Lisaks vähenes tööstustoodangu maht metalltoodete (11,9%), ehitusmaterjalide (8,5%) ning elektriseadmete (2,9%) toomises. Suurematest tööstusharudest kasvas elektroonikaseadmete (10,4%), toiduainete (3,4%) ja põlevkiviõli (9,1%) tootmine.

Võrreldes 2021. aasta juuliga kasvas töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük 2022. aasta juulis jooksevhindades ja kalendaarselt korrigeeritud andmetel 12,1%. Toodangu müük ekspordiks kasvas 15,7% (sellest eurotsooni 21,9%, mitte-eurotsooni 8,2%) ning müük siseturule 7,0%.

Töötleva tööstuse toodangust 66,5% müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenesid juuli mahud võrreldes juuniga tööstuses kokku 7,4% ning töötlevas tööstuses 5,2%.

Energeetikavaldkonnas suurenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2021. aasta juuliga 17,1%, soojuse tootmine vähenes 11,9%.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid