Kui tihti räägib sinu osakonna või teie ettevõtte juht klienditeenindusest ja kliendikogemusest (see on uus ja popim termin „klienditeenindusele“)? Usutavasti tihti! Pole harvad needki olukorrad, kus ka aastal 2022 mõni juht ikka veel oma töötajate motiveerimiseks 90-ndate aastate klišeed „Kliendid maksavad meile palka!“ kasutavad.

Kui tihti räägivad need juhid aga töötaja kogemusest? Usutavasti mitte nii tihti! Võib olla isegi mitte kunagi! Põhjus selleks on lihtne – paljud juhid näevad ka aastal 2022 oma primaarse tööna töötajatele tööülesannete kätteandmist ja nende õigesti tegemise kontrollimist, mitte aga nendele motiveeriva töökeskkonna kujundamist.

Kas siin pole aga mitte huvitav paradoks? Kuigi me teame, et töötajate motivatsioon ja pühendumus määrab kliendikogemuse ning seeläbi ka organisatsiooni tulemused, pingutab organisatsioon (keda esindavad juhid) töötajatele motiveeriva töökeskkonna kujundamise nimel sageli viimases järjekorras.

Põhjuseid võib olla selleks usutavasti 2:

  1. Juhid ei teadvusta sageli enda rolli töötajate motivatsiooni ja pühendumuse tekkimisel (kuigi Gallupi uuringud näitavad, et juhtimisstiil mõjutab seda 70% ulatuses);

  2. Juhtidel, kes seda teadvustavad, puudutavad sageli praktilised tööriistad abstraktsete ja raskesti mõõdetavate mitterahaliste lisamotivaatorite kasutamiseks.

Siin tuleb appi 7-sammuline meeskonna motiveerimise ja -eestvedamise süsteemi „Tunnustav juhtimine“, mis aitab praktikas juhil:

1) Töötajate sisemised motivaatorid (palga kõrval) välja selgitada ja neid juhtimises kasutada.

See aitab juhil paremini oma töötajaid mõista ning neid ka keerulistel aegadel motiveerida.

2) Oma tänase juhtimisstiili (mitterahalist) mõju töötajate motivatsioonile hinnata.

See aitab juhil iseennast paremini mõista – kuidas teda tajutakse ja mis mõju tal meeskonnale on.

3) Ühiste eesmärkide saavutamist soodustav meeskonnakultuur kujundada;
See aitab juhil meeskonnavaimu tugevdada ja ühtsustunnet inimeste vahel kasvatada.

4) Töötajate iseseisvust suurendada ja vastutust meeskonnas delegeerida;
See aitab juhil vabaneda ebaolulistest ülesannetest, mida võiks ja peaks tema tiim tegema.

5) Töötajaid regulaarselt tunnustada, ja vajadusel ka arendavat tagasisidet anda;
See aitab juhil süstemaatiliselt, aga samas siiralt ja õigustatult inimesi väestada ja inspireerida.

6) Töötajaid paremini tundma õppida ja avatust meeskonnas suurendada;
See aitab juhil nähtamatuid barjääre meeskonnas vähendada ja üksteisele lähemale jõuda.

7) Töötajate jaoks tööd tähendusrikkamaks muuta (töö mõtet suurendada).
See aitab juhil tekitada töötajates tunnet, et siin töötamine ei ole ainult palga teenimine – siin on midagi veel, mis tekitab töötajates huvi ja motivatsiooni rohkem just ühiste eesmärkide nimel pingutada.

Kui soovid ka juhina tunnustava juhtimise kaudu töötajate pühendumust ühistele eesmärkide kasvatada, võid kaaluda 27.09 toimuval „Tunnustava juhtimise“ koolitusel osalemist. Lisainfot leiad ja registreerida saad end koolitusele siin.

Alustuseks kuula aga saadet sellest, missuguse juhi alluvuses inimesed üleüldse tööd teha tahavad! Motivaator.ee looja ja koolitaja Kaido Pajumaaga vestleb Eve Kallaste.

1x
00:00

Jaga
Kommentaarid