Neljapäeval saatis Eesti Energia 21 000 kliendile kirja, mis oli vale keelevaliku ja vale lepingu lõppemise kuupäevaga. Hiljem vabandas ettevõte, et tegemist oli inimliku eksitusega ja kõik need kliendid saavad uue kirja õigete andmetega ja kliendi soovitud keeles esimesel võimalusel.

Minister Kristjan Järvan sõnas Eesti Energia juhatusele esitatud pöördumises, et Venemaa energiasõda Euroopa vastu ja sellest põhjustatud kõrged energiahinnad ning ebakindlus kütteperioodi eel on arusaadavalt tekitanud Eesti inimestes ja ühiskonnas suurt ärevust.

„Sellest tulenevalt on mõistetamatu, kuidas sai Eesti Energia saata kümnetele tuhandetele inimestele elektriturureformi ja universaalteenust tutvustava kirja, mis oli võõrkeelne ning milles esitati eksitavat infot,“ ei mõistnud minister ettevõtte käitumist.

Järvan rõhutas, et praegusel keerulisel perioodil on väga oluline, et Eesti Energia edastaks enda klientidele tõest, üheselt mõistetavat ja korrektset infot. „Väärinfo võib sundida klienti tegema endale kriisiolukorras majanduslikult kahjulikke otsuseid,“ selgitas minister.

Lisaks juhis Järva tähelepanu, et me elame Eesti Vabariigis ning Eesti Energia on Eesti riigi omandis. „Meie riigikeeleks on eesti keel ning eesti emakeelega klientidele võõrkeelse info saatmine on lubamatu. Inimlike eksituste vältimiseks on võimalik muuta töökorraldust ning luua vajalikud kontrollimehhanismid,“ nentis ta.

Järvan sõnas, et lisaks kahjustab võõrkeelse ja sisult vale kirja saatmine nii Eesti Energia kui ka riigi mainet.

Vabariigi Valitsus on heaks kiitnud Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse (655 SE). Eelnõu on hetkel Riigikogu menetluses ning universaalteenuse võimalus luuakse juba alates 1. oktoobrist 2022. aastal.

„Ajakriitilisuse tõttu on oluline, et riigiasustused ning teenuse pakkumise eest vastutavad ettevõtted käsitleksid kogu teemat kõrgendatud tähelepanu ja vastutustundega ning teeksid omalt poolt kõik Eesti inimeste adekvaatseks informeerimiseks. Loodan, et astute omalt poolt vajalikke samme eksimuste vältimiseks tulevikus ning praegusest teavituskampaaniast tingitud segaduse lahendamiseks,“ põhjendas minister.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid