Kui palju raha peab olema, et Bigbanki võlakirjadesse investeerida?

Ühe võlakirja nominaalväärtus on 1000 eurot ja see on minimaalne kogus, mida märkida saab. Ülemise piiri seab emissiooni kogumaht 10 miljonit eurot, mida pank võib kasvatada 20 miljoni euroni.

Kui kõrget intressi investor teenib ja millal see välja makstakse?

Võlakirja aastane intress on 8% ja maksed toimuvad kvartaalselt ehk iga 3 kuu tagant makstakse välja 2% investeeritud summast. Esimene väljamakse toimub 21. märtsil 2023 kuue esimese kuue kuu eest korraga, seejärel iga kolme kuu möödudes.

Mis saab siis, kui mul on raha vaja kätte saada enne võlakirja kehtivusaja lõppu?

Kava järgi noteerime võlakirjad Nasdaq Tallinn börsi Balti võlakirjade nimekirjas, mis muudab need vabalt kaubeldavaks. Nii saab võlakirjaomanik soovi korral investeeringust müügi kaudu väljuda juba enne kehtivusaja lõppu.

Kuhu Bigbank kaasatava raha paigutada plaanib?

Oleme mitu aastat Baltimaade kiiremini kasvavate pankade hulgas. Tahame jätkata kiiret kasvu kodu- ja ärilaenude vallas. Laiemalt tugevdame seeläbi panga kapitalistruktuuri ja tagame stabiilse juurdepääsu lisakapitalile. Vajadusel võib pank kasutada kaasatud vahendeid ka varem emiteeritud võlakirjade lunastamiseks.

Kas paigutate ka isiklikke sääste Bigbanki võlakirjadesse?

Jah, esitasin märkimistaotluse kohe esimesel päeval. Bigbanki võlakirju saab märkida kuni 16. september kell 15:30. Ühe võlakirja nominaalväärtus on 1000 eurot ja aastane intress 8%. Intressimaksed on kvartaalsed.

Prospekt koos prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee.

Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti ja pakkumise tingimustega tervikuna, et täielikult mõista väärtpaberitesse investeerimise otsusega seotud võimalikke riske ja hüvesid ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda prospekti ja prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis ja prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Jaga
Kommentaarid