Tootmistulemust mõjutasid peamiselt Eesti ja Leedu tuuleparkide madalam toodang ning vähemal määral ka planeerimata seisak Iru elektrijaamas. Päikeseenergia toodang kasvas augustis 2022 aastatagusega võrreldes 61,5%.

Kuu keskmised tuulekiirused olid Eesti ja Leedu tuuleparkides vastavalt 5,3 m/s ja 5,1 m/s (augustis 2021 olid mõõdetud keskmised tuulekiirused vastavalt 6,4 m/s ja 5,8 m/s). „Kasutasime tagasihoidlikke tuuleolusid mitmete plaaniliste hooldustööde läbiviimiseks eesmärgiga tagada parem töökindlus järgnevates tuulisemates kvartalites,“ kommenteeris Innar Kaasik, Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht.

Koostootmise segmendi elektritoodangu 24% languse põhjuseks oli 10-päevane planeerimata seisak ja hooldus Iru elektrijaamas. Sellest tulenevalt vähenes Iru jaama elektritoodang augustis 33% ehk 4,2 GWh võrra võrreldes eelmise aastaga. Samal põhjusel vähenes ka kogu soojusenergia toodang aastataguse perioodiga võrreldes 25,8% võrra 37,8 GWh-ni.

Kaasiku sõnul põhjustasid seisaku jäätmeenergiaploki ühes auru ülekuumendis ilmnenud lekked. „Remonttööde käigus selgus, et kahjustatud ülekuumendi tuleb täies ulatuses välja vahetada, et vältida planeerimata hooldusseisakud eesseisval kütteperioodil. Sellest tulenevalt peatasime eelmisel nädalal kahjustatud ülekuumendi vahetuseks töö Iru elektrijaamas. Remondiperioodil ei toimu elektri- ja soojatootmist jäätmeenergiaplokis. Tööde kestuseks on kavandatud viis nädalat,“ selgitas Kaasik.

Pelletitoodang kahanes augustis 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 5,3% võrra 14,0 tuhande tonnini.