1992 - Tartus alustas laenude väljastamist AS Liivimaa Lombard, mis on tänase Bigbanki otsene eellane.

1996 - Toimub esimene laienemine välisriiki ja avatakse kontor Lätis.

1997 - Kasutusele võetakse kaubamärk Balti Investeeringute Grupp ehk lühidalt BIG.

2005 - BIG saab krediidiasutuse litsentsi ja sellega õiguse kasutada nimes sõna pank.

2006 - BIG hakkas vastu võtma tähtajalisi hoiuseid.

2007 - Kasutusele võetakse kaubamärk Bigbank ja laienetakse ka Leetu.

2019 - Ettevõtete panganduse valdkonna käivitamine.

2020 - Bigbank hakkab välja andma kodulaene.

2021 - Bigbanki varade maht ületab miljardi euro piiri.

2022 - Avalik võlakirjade emissioon mahus 10-20 miljonit eurot.

Bigbanki võlakirju saab märkida kuni 16. september kell 15:30. Ühe võlakirja nominaalväärtus on 1000 eurot ja aastane intress 8%. Intressimaksed on kvartaalsed.

Prospekt koos prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee.

Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti ja pakkumise tingimustega tervikuna, et täielikult mõista väärtpaberitesse investeerimise otsusega seotud võimalikke riske ja hüvesid ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda prospekti ja prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis ja prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Jaga
Kommentaarid