AS LHV Group teenis augustis konsolideeritult 3,3 miljonit eurot puhaskasumit (2021 august: 5 miljonit). Seejuures teenis AS LHV Pank 6,6 miljonit eurot puhaskasumit, 0,5 miljonit eurot sellest Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis 96 tuhat eurot puhaskasumit, AS LHV Kindlustus 111 tuhat eurot puhaskahjumit ja LHV UK Limited 0,9 miljonit eurot puhaskahjumit.

Muidu tugeva tulemusega kuud mõjutas finantsinvesteeringu allahindlus summas 2,3 miljonit eurot piiranguteta pangalitsentsi taotlevasse Ühendkuningriigi krediidiasutusse Bank North. Tulenevalt rahastusvooru indikatsioonidest on ettevõtte väärtus langenud. LHV jaoks on edasise osas mitmeid strateegilisi valikuid, kuivõrd ettevõttega seotud äriline pool on väljastatud laenude nõudluse ja tingimuste osas ületanud ootusi.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell ületas augustis esimest korda 3 miljardi euro piiri, kasvades kuuga 53 miljoni euro võrra, millest ettevõtete laenud kasvasid 24 miljonit eurot ja jaelaenud 29 miljoni euro võrra. Sealjuures on eluasemelaenude portfell ületanud 1 miljardi euro mahu. Krediidikvaliteet püsib heal tasemel. Konsolideeritud hoiused vähenesid 126 miljoni euro võrra, seejuures vähenes maksevahendajate hoiuste maht 230 miljoni euro võrra, samal ajal kui tavaklientide hoiused kasvasid 102 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht kasvas kuuga 4 miljoni euro võrra. Augustis töödeldi 1,9 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

LHV lähikvartalite väljavaadet on hakanud tugevalt mõjutama intressimäärade tõus. Seetõttu on LHV kasumlikkuse osas jõudmas järele LHV finantsplaanile, kui mitte arvestada finantsinvesteeringu allahindlust.

Grupi peamised lisatulud on seotud üldise intressimäärade tõusuga, millest kõige olulisem on Euroopa Keskpanga hoiuste intresside jõudmine positiivseks. Negatiivsete intresside keskkonnas tõi likviidsusportfelli hoiustamine LHV-le otsest kulu 15 miljonit eurot aastas. Euroopa Keskpanga rahapoliitiliste otsuste najal pank seda kulu enam kandma ei pea ning septembrikuise intresside tõstmise tulemusena hakkab likviidsusportfell tooma tulu, sel aastal hinnanguliselt 3-4 miljonit eurot. Samuti mõjutab intresside tõus positiivselt tulusid laenuportfellilt, millest 91% on seotud 6 kuu euriboriga ning mis hinnastatakse jooksvalt ümber uutele tasemetele.

LHV Panga klientide arv suurenes kuuga 4800 võrra 359 tuhande kliendini, arveldavate klientide arv kasvas 2700 võrra. Panga intressitulud kasvavad plaanitust kiiremini, samuti on teenustasutulud paranemas, kuna virtuaalvääringu klientide tulude langus on asendumas teenustasutuludega teistelt klientidelt. Augustis uuendas pank õppelaenu tingimusi ja hakkas tudengitele mõeldud laenu pakkuma turu kõige soodsama intressiga. See on huvi õppelaenu vastu selgelt kasvatanud.

Varahalduse tulemust mõjutas nõrgem kuu aktsiaturgudel. LHV II samba klientide arv jäi 132 tuhande kliendi tasemele. Ülejäänud turu taustal on LHV pensionifondid hoidnud väärtust. Suuremad pensionifondid olid augustis kerges languses, kui M, L ja XL alanesid vastavalt 0,2%, 0,4% ja 0,4%.

Kindlustuse ärimahud jätkasid kiiret kasvu: sõlmiti 13 600 kindlustuslepingut mahuga 2,1 miljonit eurot. Kokku hüvitati 378 kahjujuhtumit ning klientide rahuolu kahjukäsitlusega oli jätkuvalt kõrgel tasemel. Tegevuskulud jäid planeeritust väiksemaks. Kindlustuse efektiivsusnäitajad on paranemas.

LHV UK Limited jätkab krediidiasutuse litsentsi taotlemise tööd. Peamine rõhk on organisatsiooni ehitamisel, tehnoloogia arendustel ja migratsiooni ettevalmistamisel, äritegevuse üleviimise ettevalmistamisel ja regulatiivsetel ettevalmistustel.

LHV finantsplaan muutustele vaatamata püsib.

Alates 2022. aasta algusest on LHV Groupi aktsia langenud ligi 19% ja kaupleb hinnal 3,48 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid