Statistikaameti analüütiku Helle Truutsi sõnul suurenes põlevkivist toodetud elektri kogus aastaga üle 60%, moodustades ligi poole (49%) kogu toodetud elektrist. 2020. aastal moodustas põlevkivist toodetud elekter 40% kogu toodetud elektrist.

Taastuvatest allikatest elektri tootmine moodustas üle 40% elektri kogutoodangust, kuid nii tuule kui ka hüdroenergia toodangu maht kahanes. Tuuleenergiat toodeti 733 GWh, mis vähenes aastases võrdluses 13%, hüdroenergiat toodeti 23% vähem. Puitkütusest saadud elektri kogus, mille osatähtsus taastuvelektris on ligi 60%, vähenes aastaga 2%. Kõige rohkem ehk ligi kolm korda on aastaga kasvanud päikeseenergia tootmine, mis moodustab taastuvenergiast ligi 12%.

Järjest enam toodetakse elektri- ja soojusenergiat koostootmisprotsessis, mis on võimalus kasutada kütust säästlikumalt. Kuigi selles protsessis toodetud elektri osatähtsus oli ligi 23% elektri kogutoodangust, on see 3% vähem kui eelmisel aastal.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid