Ettepanek tehakse tõenäoliselt seetõttu, et Hagen Bikesi aktsia hind on langenud IPO hinnast 2,64 euro pealt nüüdseks ligi 40% ning varasem optsiooni realiseerimise hind oleks tähendanud, et võtmetöötajad maksavad boonusena mõeldud aktsiate eest rohkem kui need börsil maksavad. Nüüdne optsioonide realiseerimise hind tähendab, et boonus on garanteeritud igal ajal, mil aktsiad maksavad börsil rohkem kui 0,1 eurot.

Kastirataste tootja tuli börsile veel eufoorilisel ajal ning IPO märgiti 14,9 kordselt üle ehk nii mitu korda oli nõudlus pakutud aktsiatest suurem. Börsil avanes aktsia seejärel 3,40 euro peal, kuid nüüd, ligi 9 kuud hiljem on aktsia langenud 1,59 euroni.

Nõukogu teeb nüüd aktsionäridele ettepaneku muuta varasemat otsust selliselt, et optsioonide realiseerimise hinnaks määratakse 0,1 eurot aktsia kohta (senise hinna, 2,64 eurot aktsia kohta, asemel). Muud optsioonprogrammi tingimused jääksid samaks.

Hagen on kehtestanud optsiooniprogrammi selleks, et motiveerida juhtkonda ja võtmeisikuid ning joondada Hageni ja meeskonna huvid ja eesmärgid. Hagen soovib, et ka tema meeskonnal oleks motiveeriv võimalus saada osa Hageni kasvuloost.

Optsioonide programmi kogumaht on kuni 89 575 aktsiat ning optsioonide realiseerimise tähtaeg on 4 aastat alates optsioonilepingu sõlmimisest.

Tänase börsihinna, 1,586 euro, puhul annaks iga optsioon 1,486 eurose kasumi. 89 575 aktsia puhul tähendaks see 133 108 eurost kasumit, mis kasvab aktsia hinna tõustes. Omanikul tuleb maksta ainult realiseerimise hind 0,1 eurot.

Et praeguse optsioonide realiseerimise hinna puhul (2,64 eurot) samasugune kasum välja tuleks, peaks aktsia maksma 4,12 eurot.

Erakorralise aktsionäride koosoleku päevakord näeb ette veel audiitori valimist, ärinime muutmist varasema Hagen Bikes Holding AS asemel Hagen Bikes AS-iks ning tulenevalt ärinime muutmisest ka uue põhikirja kinnitamist muudetud nimega.

Ettevõtte juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku neljapäeval, 29. septembril kell 11:00 Hagen Bikesi ruumides Tartu mnt 173.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist 21. septembril.