Loos Vene kütusest, mida muuhulgas kasutavad ka Läänemerel seilavad laevad, oli üks alapeatükk pühendatud Tallinkile. Selle peale on Eesti Rahvusringhäälingu arvamusloos teravalt reageerinud Tallinki juht Paavo Nõgene. Delfi Ärilehe ajakirjanikud vastavad tema poolt esitatud väidetele.

Kogu Tallinki 2022. aasta kütusevaru Eestis soetas Alexela Bunkering hoidlatesse 2021. aasta lõpul, mil ei olnud meil kellelgi teadmist, mis juhtub 24. veebruari varahommikul aastal 2022.“

Tegemist on äärmiselt olulise punktiga nende kohta käivas osas, sest Tallink ei selgitanud oma vastuses, et kogu kütus oli ka tarnitud 2021. aasta lõpus. Seda, millal Alexela Bunkeringi Tallinkile ostetud kütuse tarne Venemaalt viimati aset leidis, püüdsime teada saada ka Alexela Bunkeringilt, kes tegelikult seda justnimelt teadma peaks. Nemad keeldusid aga konkreetset kliendilepingut kommenteerimast.

Suhtlus Alexelaga:

Küsisime Alexela Bunkeringilt: Millal viimati Tallinkile kütust tarniti?

Alexela vastus: „Nagu varem öeldud, sattus Alexela Bunkering välisministeeriumi nimekirja kohustusest deklareerida kõik oma kehtivad tarnelepingud sanktsioonide kehtestamise kuupäevaga. Alexela Bunkering kinnitab jätkuvalt, et ei ole tarninud erandi alusel Venemaalt kütuseid. Konkreetseid kliendilepinguid ei saa me avalikult kommenteerida tulenevalt konfidentsiaalsusnõuetest.“

SELGITUS | mis on erandi alusel tegutsemine?

Mis on erandi alusel Venemaalt kütuste tarnimine? See on põhimõtteliselt välisministeeriumi suvel koostatud nimekiri 26st ettevõttest (algselt 28 firmat), kes on taotlenud erandit, et ka pärast sanktsioonide kehtestamist (4. juuni 2022) jätkata Venemaa naftatoodete importi üleminekuperioodil. Alexela Bunkering on ministeeriumi 15. septembri info kohaselt endiselt selles nimekirja, kuid nad on alati öelnud, et nad ei ole erandi alusel kütuseid tarninud.

Küsisime edasi: Kas me saame õigesti aru, et kui Tallink ütleb, et Alexela tarnib neile Vene päritolu laevakütust, siis teie kinnitate, et teie ei ole pärast sõja puhkemist ühtegi tonni kütust Venemaalt toonud? Seega, kas kõik Tallinkile minev kütus, mida neile tarnite, on Venemaalt toodud juba enne sõja algust ning ka ladustatud?

Sellele küsimusele enam vastust ei tulnud, kuid küsimus puudutas ka konkreetset kliendilepingut.

Tallinki vastus oli, et kütuse hange ja ost (loe täpseid tsitaate altpoolt) teostati eelmise aasta lõpus. Nii me ka artiklis kirjutasime. Samas on oluline, ka kütuse tarnimise aeg ja seda Alexela ei olnud nõus kommenteerima.

(Andsime) Eesti Päevalehe mitmele töötajale ammendavaid vastuseid kütuse osas, mida kasutame ning millal antud kütuse soetasime. Korduvalt.“

Muus osas olid vastused ammendavad, kuid just see soetamise ja tarnimise osa jäi ebaselgeks ehkki püüdsime selle kohta täpsemat infot saada eelkõige Alexela Bunkeringilt, kes sellega otseselt tegeles. Nemad aga kliendilepingute sisu ei kommenteerinud.

Tallink vastas meile nii. Osaliselt kasutasime vastuseid ka loos:

„Käesoleval aastal kasutatava kütuse hange tehti 2021. aasta novembris ning selle võitsid Neste ja Alexela. Kütusetarnijad on aastati erinevad ning valik sõltub sellest, mis hinnaga keegi kütust pakub. Tallink on pidanud juunikuus esmaseid läbirääkimisi Nestega ning jätkab läbirääkimisi oktoobris toimuval kohtumisel.“

Lisaks ütlesid nad:

„Nagu varasemalt kinnitatud, siis hetkel kasutuses olev merekütus on Tallinki tarbeks ostetud 2021. aasta lõpul, selliselt on meile andnud kinnituse kütusepartner Alexela. Soome riigile kuuluv Neste on andnud kinnituse, et nende rafineerimistehastes enam Venemaa toornaftat ei kasutata.“

Tallink loobus märtsis LNG kasutamisest oma laeval, sest meil ei olnud võimalik tarnida LNG-d mujalt kui Venemaalt. Seetõttu loobusime LNG kasutamisest ega kasuta seda praeguseni ega seni, kuni pole võimalik tagada tarneid mujalt, kui vaenulikust naaberriigist. Eesti Päevaleht ja Delfi ei pidanud vajalikuks kajastada ei seda asjaolu ega muid olulisi fakte.“

Mõned teemad jäävad tõepoolest ka artiklist välja ja kuna LNG ei olnud selle artikli peateema, siis ei toonud me seda ka sisse. Küll märkisime me ära, et Tallink tarnib kütust ka Nestelt, mis on kinnitanud, et see ei pärine Venemaalt.

Alexela Bunkering saatelehti saate küsida Alexelalt.“

Vähemalt eilse seisuga Alexela Bunkering kliendilepinguid ega selle osiseid ei kommenteerinud ega näidanud, ehkki meie ajakirjanik küsis otse, kas Tallinki kütuse kogu lepinguga kaetud varu ka enne sõda nendeni oli jõudnud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid