2022. aasta augusti auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli fondil 1,4 miljonit eurot, mis on püsinud kuu jooksul stabiilsena (1,4 miljonit eurot 2022. aasta juulis). Augustis kajastas fond üüritulu +5,26% kasvu, samas puhta üüritulu kasvu pidurdas veidi energiahindade tõus. Fond teenis 2022. aasta augustis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,6 miljonit eurot. Mullu augustis teeniti puhaskasumiks 0,8 miljonit eurot.

Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus (NAV) 2022. aasta augusti lõpu seisuga on 1,1224 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,84% ning aastavõrdluses +7,24%. Fondi kogu puhasväärtus suurenes 134,3 miljoni euroni. NAVi kasvu mõjutasid renditegevusest teenitud positiivsed rahavood. EPRA NRV 2022. aasta augusti lõpu seisuga on 1,2012 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,48% kasvu viimase kuuga.

Fondi osakud saab börsilt kätte ligi 30% allahindlusega võrreldes puhasväärtusega.

Augusti lõpus moodustas fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 5,5 miljonit eurot (31. detsember 2021: 16,1 miljonit eurot), mis näitab ettevõtte sõnul head likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Fondil on selleks aastaks lõpetatud suurem osa planeeritud investeeringutest arendusprojektidesse.

31. august 2022 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 348,4 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 0,6 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse ja Europa ostukeskuse rekonstruktsiooni lõpuleviimisele 2022. aasta augustis. Meraki büroohoone võeti kasutusele 2022. aasta augustis ning esimesed üürnikud kolisid ruumidesse 2022. aasta septembris. Meraki büroohoonest saadav üüritulu aitab kaasa lähikuude üüritulu kasvule.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid