Tema sõnul on teravik hetkel tehniliste inimeste leidmisel: otsitakse nii piloote, insenere, lennukihooldajaid kui ka mehaanikuid. „Millegipärast on automehaanikuid palju lihtsam leida kui lennukimehaanikuid, kuigi töö lennufirmas on tegelikult huvitavam ja oluliselt spetsiifilisem. Tegemist on alaga, kus töö käib nii-öelda valgetes kinnastes ja kirurgilise täpsusega, eksimisteks ruumi pole, vastutus on suur ja uusi tehnoloogiaid, mida õppida, palju, sest tegemist on kiirelt areneva valdkonnaga. Lisaks palkame juurde ka stjuardesse ja stjuuardeid meie baasidesse nii Baltikumis, Skandinaavias kui ka Kesk-Euroopas.“

Nordic Aviation Group on töökoht avatud mõttemaailmaga ja globaalsust armastavatele inimestele. Praegu töötab seal inimesi enam kui 30 rahvusest. Eesti Vabariigile kuuluva kontserni peakontor asub Tallinnas, kuid ambitsioonikatele inimestele antakse heal meelel võimalus liikuda tööle ka mõne muu riigi esindusse, näiteks Rootsi, Soome, Leetu või Taani.

2015. aastal asutatud gruppi kuuluvad lennufirmad Nordica ja Xfly. Mõlemad ettevõtted tegelevad edukalt lennuteenuste turul allhankelendude pakkumisega suurtele lennufirmadele üle Euroopa ning kasutavad igas kategoorias kõige tõhusamaid lennukitüüpe. Regionaalseteks lendudeks kasutatakse lennukitüüpi Bombardier CRJ900 88–90 istekohaga, lisaks on lennukipargis turbopropellerlennukid ATR 72-600, mille pardale satuvad Tallinnas ka Eesti inimesed SASi piletit ostes või talveperioodil puhkusereisile lennates. Kohe-kohe lisanduvad ettevõtte lennukiparki ka 180-kohalised Airbus 320 lennukid. Lennufirma plaanib järgnevatel aastatel igal aastal lennukeid juurde võtta ja kasvada Euroopa suurimaks tegijaks omas ärinišis.

Ühtehoidev meeskond ja väga soodsad reisimisvõimalused üle maailma

Nordic Aviation Group on paindlik tööandja, kes vastavalt võimalustele pakub töötajatele ka näiteks hübriidtöö võimalusi, kodukontorit ja paindlikku tööaega. „Meie töötajad on kindlasti meeskonnamängijad. Hindame väga head sünergiat kolleegide vahel, püüdu võidelda alati meeskonnana ühe eesmärgi nimel. Töötame koos ja veedame meelsasti ka vaba aega koos, olgu tegemist siis kultuuri- või spordiüritustega või ühiste tähtpäevade tähistamisega,“ räägib Uibo. „Ja seda võib-olla ei teatagi, et meie töötajatel on võimalus üle maailma lennata väga soodsatel tingimustel. Seda võimalust kasutatakse heal meelel.“

Ta lisab, et iga töötaja on ettevõtte jaoks oluline ning nii püütakse tööandjana olla paindlikud ja toetavad, pakkudes ka ettevõttesiseseid karjäärivõimalusi uutel kõrgustel. Grupp teeb aktiivset koostööd erinevate Eesti ja Soome ülikoolidega, nagu Eesti Lennuakadeemia, TalTech, Tallinna Ülikool ja Haaga-Helia Rakenduskõrgkool, et ühendada oma teadmised ja head praktikad nende kogemustega ning kasvatada uusi lennundushuvilisi.

Nordic Aviation Groupi põhiväärtused

Ohutus ennekõike

Lennuohutus ei ole läbiräägitav, ohutuse alal ei tehta kompromisse. Oma igapäevases tegevuses lähtutakse Euroopas kehtivatest reeglitest ja standarditest ning teostatakse neist tulenevate protseduuride ja protsesside pidevat ning korralist auditeerimist koostöös siseriiklike ja rahvusvaheliste vastutavate agentuuride ja audiitoritega. Xfly on IOSA auditeeritud, mis on vabatahtlik ja kõrgematele ohutusstandarditele vastav litsents Euroopa lennunduses.

Klient on kõige tähtsam

Grupi ettevõtete peamised kliendid on suured Euroopa lennufirmad. Tihedaim ja pikaajalisem koostöö toimub Põhja-Euroopa suurima lennuettevõtte SASiga, kelle kaubamärgi all viiakse läbi iga päev umbes 100 lendu. Iga kliendi soovid ja vajadused on erinevad ning seetõttu on ärilises mõttes kesksel kohal kohanemisvõime ja paindlikkus. Klientide heaolu tagamine on olulisim eesmärk ja püsiv pikaajaline koostöö partneritega on ettevõtte jaoks olulisim väärtus.

Efektiivsus ja innovaatilisus äris annavad elujõulisuse

Grupi eesmärk on olla üks efektiivsematest regionaalsetest lennuettevõtetest Euroopas, kasutades selleks oma uuenduslikku ja sihtotstarbelist ärimudelit. Laiahaardeline ja erinevatesse äriüksustesse eristatud teenustel baseeruv ärimudel koos maksimaalse paindlikkusega annab võimaluse pakkuda klientidele just sellist teenust, mida nad vajavad.

Esimene eelistus valdkonna tööandjana

Grupp suudab täita seatud eesmärke tänu pühendunud professionaalsele ja lojaalsele meeskonnale. Tegutsedes rahvusvahelisel turul, soovib Nordic Aviation Group olla atraktiivne tööandja nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.

Tulevik on elektri ja vesiniklennukite päralt

Uibo sõnul on lennunduses käimas põnevad ajad: „Kogu maailm astub rohelise mõtlemise jälgedes, ka lennundus muutub tänu uutele tehnoloogiatele aina rohelisemaks. Elektri- ja vesinikulennundus on juba selle kümnendi reaalsus ning maailma lennufirmad on ühiselt otsustanud, et aastaks 2050 peab olema ka lennundus süsinikneutraalne. Taani otsustas, et juba 2030 peavad kõik riigi siselennud olema emissioonivabad. Seega on juba täna vaja aina enam panustada jätkusuutlikkusse majandamisse, et püsida tiheda konkurentsiga valdkonnas konkurentsivõimeline. Teeme tihedat koostööd maailma juhtivate, uute tehnoloogiate arendajatega ning vaatame vähemalt kümmekond aastat ette.“

2021. aastal alustati valmistumist Euroopa Rohelise Kontori sertifikaadi saamiseks. Selle käigus on alustatud grupi süsiniku jalajälje väljaarvutamist, võttes arvesse nii kontori kui ka lennutegevusest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Lisaks on alustatud jätkusuutlikkust propageerivate tavade juurutamist, nagu jäätmete ja kulumaterjalide sorteerimine, 100% taastuvelektri kasutuselevõtt ning üleüldine töötajate keskkonnateadlikkuse suurendamine.

Ambitsioon saada eelistatuimaks partneriks Euroopa suurtele lennufirmadele

Ettevõtte pikaajaline eesmärk on saada Euroopa suurte lennufirmade eelistatuimaks partneriks. Lennufirma töötab juba praegu väga mitmetes riikides ja baase tuleb lähitulevikus kindlasti juurde. Lennundus on pidevas muutumises ja ajaga kaasas käimine on olulisem kui kunagi varem, et oma konkurentsivõime säilitada ja seda arendada. Kohandumine uutele ärisuundadele ja oma niši kindlustamine on võtmetähtsusega ka lennundusäris.

Nordic Aviation Group pöörab suurt tähelepanu ka pilootide koolitamisele ja selleks on loodud enda kadetiprogramm koostöös Euroopa tunnustatud lennukoolidega. Edukalt läbitud piloodikursused tagavad ka kohese töökoha Xfly või Nordica lennufirmas. „Vajadus heade pilootide järele on pidev. See on põnev ja vastutusrikas elukutse terveks eluks. Ootame oma lennukooli kõiki noormehi ja neidusid, kel huvi lennunduse vastu. Huvi korral tuleb minna meie lennukooli kodulehele flightacademy.ee ja selle kaudu meiega ühendust võtta. Midagi keerulist pole. Kui gümnaasium on selja taga, on esimene tingimus piloodiks saamise teel juba täidetud. Siit edasi aitame huvilisi kogu infoga, mida vajad oma karjääri alustamiseks,“ räägib lennufirma turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo.

„Panustame palju ka töötajate täiendkoolitustesse ja arenemisvõimalustesse,“ lisab Uibo. „Juhindume oma tegevuses meie jaoks olulistele väärtustele: me usaldame ning abistame teineteist, oleme ühtehoidev ja hooliv meeskond. Loome väärtust oma omanikele, klientidele ja töötajatele, hoolime keskkonnast, kasutame moodsat tehnoloogiat ning vähendame oma ökoloogilist jalajälge seal, kus vähegi võimalik. Meie mõtteviis on „kõik saab tehtud!“.

Tekkis huvi töötamise vastu Eesti riiklikus lennufirmas? Info vabade töökohtade kohta: jobs.nagroup.ee.

Loe lähemalt Nordic Aviaton Groupi kohta:
www.nordica.ee
www.xfly.ee

Jaga
Kommentaarid