Ühest sellisest kuulutusest saab lugeda: „Üürile anda möbleeritud 3-toaline korter Tallinna südames. Vasakukäelistel mitte tülitada.“ Selgub, et tegu on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku sotsiaalkampaaniaga, kuna üüriturul on suurenenud Ukraina sõjapõgenike diskrimineerimine.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku nõunik Siiri Grünbaum sõnas kõigepealt, et üüriturul ebavõrdse kohtlemise teemal on voliniku poole pöördutud ka varasematel aastatel, kuid seoses sõja eest põgenenud ukrainlastega tuli see probleem veelkord teravamalt esile. „Leiame, et ebavõrdse kohtlemise lõpetamiseks on vajalik teavitus ja veelkord teavitus, see oli ka eesmärk sotsiaalkampaania käivitamisel,“ ütles Grünbaum.

Diskrimineerimine on keelatud

„On tõsi, et omanik võib oma vara vabalt kasutada. Siiski ei tohi omandit kasutada üldiste huvide vastaselt ja seadusega saab seda õigust kitsendada,“ selgitas Grünbaum.

„Kampaaniaga juhime tähelepanu sellele, et kui inimene pakub eluruumi üürile avalikkusele maakleri vahendusel või näiteks avalikus sotsiaalmeediagrupis, siis ei tohi ta üürnikel vahet teha rahvuse, rassi ja nahavärvuse ega soo, sh lapsevanemaks olemise või perekondlike kohustuste täitmise jms tõttu. Lastega pered, üksikemad või sõjapõgenikud, kes omal nahal on tundnud, kui keeruline on eluruumi leida, ja kui nendega ei sõlmita üürilepingut ning nende usaldusväärsuse või maksevõime üle otsustatakse nende laste arvu või põgenikustaatuse pinnalt, võivad olla kogenud otsest diskrimineerimist,“ kirjeldas ta.

„Samuti on diskrimineerimine, kui üürileandja teatab avalikult, et eluruumi ei üürita teatud rahvusest või emakeelega inimestele või kui üürileandja annab kinnisvaramaaklerile korralduse mitte anda korterit üürile teisest rahvusest või lastega inimestele. Diskrimineerimine on keelatud. Maakleril pole kohustust ebaseaduslikke korraldusi täita,“ lisas Grünbaum.