Täna allkirjastati ühiste kavatsuste memorandum Latvenergo ja RWE vahel, kinnitamaks nende pühendumust ja valmisolekut ellu viia ambitsioonikaid meretuuleparkide projekte. Seejuures on ülesanded kahe ettevõtte vahel jagatud. Latvenergo panustab oma süvateadmistega Läti energiaturust ja regulatsioonidest, aga ka oma kogemusega elektri tootmises. RWE omakorda oma tehniliste teadmistega enam kui 20 aastase kogemusega meretuuleparkide valdkonnas.

„Läänemere tuul on Läti ranniku kasutamata potentsiaaliga rahvuslik aare, mis lähitulevikus kahtlemata suurendab Läti ning naaberriikide energiasõltumatust, aga ka võimaldab elektri eksporti üha kasvavale Euroopa elektriturule,“ kommenteeris Latvenergo juhatuse esimees ning tegevjuht Mārtiņš Čakste.

Tema sõnul on Latvenergol 80-aastane kogemus taastuvenergia valdkonnas, mida ilmestavad hüdroelektrijaamad ning maismaa tuule- ja päikeseparkide projektid. „Rakendades tõhusalt Daugava jõe ning päikese võimsust, nagu ka Läti maismaa- ja meretuult, saavutab Läti sõltumatu elektrivarustuse mis tahes ilmastikutingimustes ning madalama hinnaga,“ lubas Čakste.

Läti majandusminister Ilze Indriksone sõnul omab meri omab lätlaste jaoks erilist tähendust. „Varasemalt oleme seda näinud kui keskkonnaressurssi, lõõgastusallikat ning võimalust loodust nautida. Tänaseks on tähendus muutunud, kuid mitte kadunud. Seepärast on riigi osalusega ettevõtete koostöö rahvusvaheliste partneritega uurimis- ja arendustööks enam kui teretulnud,“ rääkis Indriksone. Tema hinnangul kiireneb teadustööalase kokkuleppe sõlmimisega ka energiajulgeoleku ning energiasõltumatuse eesmärgi saavutamine.

RWE Renewables meretuule valdkonna tegevjuht Sven Utermöhlen lisas, et meretuul on kasvava taastuvenergia nõudluse rahuldamise võtmelahendus Euroopas, toetades kohalikku tööstust ning luues uusi tulevikukindlaid töökohti. „Koostöös meie partneriga Latvenergo oleme pühendunud panustama Läti meretuuleparkide ambitsiooni elluviimisesse – käsikäes kohalike kogukondade ning tarneahelaga. Panustame omalt poolt sellesse partnerlusse enam kui 20-aastase kogemuse ja tehniliste teadmistega meretuuleparkidest,“ rääkis Utermöhlen.

Latvenergo 2030 strateegia kohaselt kavatsetakse suurendada tuule ja päikeseenergia tootmisvõimekust 2300 MW-ni. Ühtlasi plaanib riik avada ELWIND hanke, 1 gigavatise (GW) piiriülese meretuulepargi projekti koostöös Eestiga.

RWE:
RWE on üks maailma juhtivaid taastuvenergia ettevõtteid ning pingereas teisel kohal meretuuleparkide arendamisel. RWE käitab 18 meretuuleparki viies riigis, sealhulgas Kårehamn (48 MW) Rootsi rannikuvetes, Taani meretuulepark Rødsand 2 (207 MW, RWE osalus: 20%) ning Arkona, olles 385 MW võimsusega üks suurimaid Saksamaal asuvaid meretuuleparke Läänemeres (RWE osalus: 50%).

Ühtlasi on RWE jõudsalt edasi liikunud oma 350 MW F.E.W. Baltic II tuulepargi arendamisel Poola rannikuvetes ning edeneb ka 1,6 GW Södra Victoria projekti arendamisel Rootsi vetes. 2030. aastaks kavatseb RWE suurendada oma meretuuleparkide tootmisvõimsust praeguselt 3 GW kuni 8 GW-ni (RWE osaluse piires). Üleilmselt juhib RWE omandatud osalustega meretuule projekte kogumahus 10 GW. Edasise kasvu fookuses on Põhja-Ameerika, Aasia Vaikse-Ookeani regioon ning atraktiivsed turud eriti Euroopas – sealhulgas Baltimaades.

Latvenergo:
1939. aastal asutatud Latvenergo tegeleb elektri- ja soojusenergia tootmise ning kaubandusega, aga ka elektri jaotusteenusega. Riigiettevõte on üks rohelisemaid Euroopa elektritootjate seas – ligi pool elektrist on toodetud kolmes suuremahulises hüdroelektrijaamas. Neid täiendavad kaasajastatud soojuse ja elektri koostootmisjaamad, kus elektrit toodetakse maagaasist. Latvenergo arendab uusi tuule- ja päikeseenergia rohevõimsusi ning on üks juhtivaid ettevõtteid elektrilise liikuvusteenuse valdkonnas.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid