Mis on universaalteenus?

Universaalteenus on riigipoolne valikmeede, mis aitab inimestel maandada riske ja leevendada tuleva talve potentsiaalseid hinnatõuse. See on elektripakett, millega saavad vabatahtlikult liituda kõik eratarbijad ja korteriühistud. Sellega ei saa liituda äritarbijad, kes ei vahenda seda kodutarbijale. Universaalteenuse osutamise kohustus on pandud Eesti Energiale, kuid kodutarbijatele saavad universaalteenust pakkuda kõik elektrimüüjad.

Miks valida universaalteenus, kui on püsihinnaga pakett?

Püsihinnaga paketi hinna lepib elektrimüüja tarbijaga kokku vastavalt elektrituru olukorrale. Hetkel on gaasi hinnatõusu tõttu toimunud elektrienergia tootmis- ja börsihinnas märkimisväärne tõus, mistõttu pole müüjatel võimalik valida soodsaid püsihinnaga pakette. Osa tarbijaid ei jõudnud elektrihinda fikseerida, kui pakuti madalama hinnaga pakette. Universaalteenuse kujul saavad tarbijad energiakulusid vähendada.

Millal selgub elektri universaalhind ja kuidas see kujuneb?

Konkurentsiameti teatel selgub elektri universaalhind 30. septembriks. Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul peab järgmise sammuna Enefit Power esitama neile elektrienergia tootmishinna kooskõlastuse taotluse. „Konkurentsiamet viib taotluse osas läbi menetluse, mis lõppeb otsusega hind kooskõlastada või ajutise hinna kehtestamisega juhul, kui taotlus jäetakse kooskõlastamata,“ ütles Pärn-Lee. Lõplik tarbijale pakutav hind hakkab koosnema tootmiskuludest, elektritootja mõistlikust kasumist ja elektrimüüja müügikuludest.

Kui elektritootmise sisendhinnad tõusevad märgatavalt, võib juhtuda, et universaalteenuse hind muutub. Uus hind hakkab kehtima juhul, kui konkurentsiamet peab seda hinnamuutust põhjendatuks. Kui elektritootmise hinnad langevad universaalteenuse kehtimise ajal, peab ka universaalteenuse hind vähenema.

Millal hakkab kehtima universaalteenus ja kaua see kehtib?

Elektrimüüjad saavad pakkuda 1. oktoobrist kodutarbijatele elektrit universaalteenusena. Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohustab Eesti Energiat alates oktoobrist kuni 2026. aasta aprilli lõpuni müüma elektrit kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena. Teistele elektrimüüjatele on universaalteenuse osutamise võimalus tagatud. Kui riik universaalteenuse tähtaega sel ajal ei pikenda, peab tarbija valima pärast 2026. aasta aprilli uue paketi. Tarbija võib universaalteenusest soovi korral ka varem väljuda.

Kuidas toimub universaalteenusele üleminek ja kas sellega saab ka hiljem liituda?

Teenust saab kasutada 1. oktoobrist iga müüja juures, kes seda pakub. Universaalteenuse osutajast elektrimüüjal on kohustus pakkuda kodutarbijale universaalteenusega elektrienergiat, kui tema tarbija senine elektripakett on kallim kui universaalteenuse hind. Müüja teavitab tarbijat otsusest ta universaalteenuse hinnale üle viia seitsmepäevase etteteatamisega. Kui tarbija ei soovi universaalteenuse hinda kasutada, peab ta müüjat teavitama sellest vähemalt kaks päeva enne muudatuse jõustumist.

Universaalteenusele saavad soovi korral üle minna ka need kodutarbijad, kellele pole automaatset pakkumist tehtud. Kui tarbija vahetab universaalteenuse kasutamiseks müüjat või teda ei viida praeguse müüja juures automaatselt universaalteenusele üle, peab ta ise oma sooviga müüja poole pöörduma. Kui kodutarbija pole praeguseks valinud ühtki elektripaketti ja kasutab hoopis üldteenust, siis alates 1. oktoobrist viiakse ta automaatselt üle universaalteenuse hinnaga võrdsustatud hinnale.

Müüja annab tarbijale universaalteenusele üleviimisest teada seitsmepäevase etteteatamisega. Kui kõrgema hinnaga paketil olev tarbija ei soovi universaalteenusega liituda, peab ta oma keeldumise otsusest teavitama müüjat vähemalt kaks päeva enne universaalteenuse kehtima hakkamist. Universaalteenusega saab liituda ka kuu keskel. Sellisel juhul arvestatakse universaalteenuse hinnaga tagasiulatuvalt ehk kogu selle kuu esitataval elektriarvel kajastub vaid universaalteenuse hind.

Kuidas saab universaalteenusega liituda kodutarbijale elektrit edastav äri- või mittetulundusühing?

Otse kodutarbijale elektrienergiat müüv elektrimüüja saab osta universaalteenust otse tootjalt. Kui kodutarbijale elektrit vahendav isik pole elektrimüüja, vaid näiteks haldusettevõtja, mittetulundusühing või aiandusühistu, peab ta pöörduma elektrimüüja poole, et müüa kodutarbijatest tarbijatele elektrienergiat universaalteenuse hinnaga.

Kas kehtiva elektrilepingu ülesütlemisega kaasneb trahv?

Kui praegu tähtajalist elektripaketti kasutav kodutarbija liitub universaalteenusega, ei tohi elektrimüüja nõuda temalt püsipaketi lepingus ette nähtud trahvi lepingu ennetähtaegse ülesütlemise eest. See reegel kehtib esimest korda universaalteenusele minnes kuni 2023. aasta 30. septembrini. Kui aga sellel perioodil mitmel korral paketti universaalteenuse vastu vahetada, võib sellega kaasneda trahv, juhul kui kehtiv leping seda ette näeb.

Kas riigipoolne toetus 50 eurot megavatt-tunni kohta määratakse kõigile automaatselt?

Elektri kodutarbijale kompenseeritakse kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast, mis ületab 8 senti kilovatt-tunni kohta (ehk 80 eurot/MWh), kuni 5 senti/kWh (50 eurot/MWh). Üldjuhul toimub see automaatselt, mõnel juhul on vaja esitada hüvitise saamiseks avaldus. Seda peavad tegema näiteks ettevõtjad, kes haldavad korterelamuid ning arveldavad elektri või gaasiga korteriühistute asemel ise ehk leping on sõlmitud korteriühistu eest haldusfirma ja müüja vahel.