ABB Balti riikide personalijuht Merilin Ednaševski ütleb, et töö ABB-s muudab atraktiivseks asjaolu, et üheskoos ettevõttega saab muuta maailma paremaks ja teha seda erinevate jätkusuutlike lahenduste kaudu.

„Pidev mõtlemine, et mismoodi tulevikus võiks ABB toodetud seadmed või süsteemid töötada veelgi efektiivsemalt või kuidas aidata olla klientidel energiasõbralikumad, tekitab tunde tahta sellest arengust osa saada. Et maailma muutvaid ideid ja lahendusi pakkuda, on ABB-sse alati oodatud erinevad, tublid, särasilmsed ja teotahtelised töötajad. Hindame väga neid, kes tulevad oma kuldsete kätega meie tehaste erinevatesse osakondadesse tööd tegema või arvuti taha mõtlema, millised võiks olla tuleviku energialahendused,“ selgitab personalijuht.

Ednaševski ise on olnud ABB-s tööl alates 2016. aastast ja selle ajaga näinud inimesi, kes on tulnud ABB-sse praktikale ning jõudnud välja näiteks meeskonnajuhi positsioonile või isegi mõnda globaalsesse rolli. Seega on ABB-s kõik võimalik. Põhiline, mida tuleb meeles pidada – tuleb olla aktiivne ja kasutada ettevõtte pakutavaid koolitusi, mis aitavad jõuda karjääriredeli järgmistele astmetele.

„Kui see aktiivsus on inimeses olemas, siis meie pakume igale töötajale eneseteostust, paindlikkust ja põnevust, sest ABB muutub ju koos maailmaga. Pakume loomulikult head ja turvalist töökeskkonda ning võimalust areneda nii töötaja kui inimesena. Mina ise hindan ABB poolelt kõige rohkem just paindlikkust. Kuna olen ise kahe lapse ema, kellest üks alles pisike, siis mulle on väga oluline leida tasakaal töö ja eraelu vahel,“ lisab personalijuht.

Personalijuhi jutu tõestuseks aga räägivad mõned ABB võtmeisikud oma karjäärist juhipositsioonini. Praegu keskenduvad kogemustega töötajad juba teiste, nooremate kolleegide toetamisele nende isiklikul ja professionaalsel teel.

Inseneeria on kui üleilmne keeleoskus

ABB mootorite ja generaatorite üksuse juht on entusiastlik ning kirglik soomlane Antti Liedes, kelle meelest on praegu töökultuuri suurimaks mõjutajaks just kohanemisvõime. Tema põnev karjäär ABB-s on pakkunud laialdaselt võimalusi end rahvusvaheliselt teostada nii Soomes, Hiinas kui ka Eestis. Antti tutvustab oma kunagisi karjäärivalikuid: meditsiin, juura, majandus ja inseneeria, millest ta valis viimase.

„Nägin, et see võimaluste rohkus, kus kasvada, oli väga suur,“ ütleb ta ja lisab: „Inseneeria on avatud, võid töötada ükskõik kus, me räägime ühte keelt ja põhimõtted on samad.“ Sama ei saa ta öelda näiteks juura või meditsiini kohta, seal on ikkagi teatavad piirid. Ta toob välja, et inseneeria sees on palju suundi, nagu disain, kvaliteedijuhtimine, majanduslik ja finantsiline pool.

„Mul ei ole ühtegi tööpäeva, kus kasutan ainult neid teadmisi, millega lõpetasin tehnikaülikooli, aga oluline on, et ülikool annab kindlasti baasi,“ meenutab Antti. Tuleb õppida ja leida eesmärgid, et oma valdkonnas osata edasi liikuda ja valikuid teha. „Inseneerias saab luua midagi uut, midagi, mis loob väärtust ja mõju ühiskonnas ning maailmas,“ räägib Antti. „Kui sa tahad tähenduslikku tööd, siis minu jaoks on see tähenduslik,“ ütleb ta.

Olulised on ühised väärtused

Toimekas leedulane Dainius Bružas, kes on jõudnud ABB elektrifitseerimise ärivaldkonna juhi rolli Balti riikides, on töötanud ettevõttes 17 aastat, selle aja jooksul olnud kuuel–seitsmel ametikohal. Ta on töötanud rahvusvahelisel tasemel turgudega nagu Suurbritannia, Kasahstan, Armeenia, Holland, Soome jne. Dainius ütleb, et ABB suurim vara on just inimesed, sest ta teab, kui palju töötab seal häid eksperte, kes ettevõtte edusse iga päev tõsiselt südamega panustavad. Oma teekonnal on mees õppinud enda kohta rahvusvahelises organisatsioonis ennekõike seda, kui olulised on ühised väärtused.

„Me ei saa töötada erinevates keskkondades, kui minu isiklikud väärtused ei sobi ettevõtte omadega, samas ei saa ühised väärtused olla avaldused kuskil seinal, vaid see on midagi, millega me tõesti igapäevaelus toimime,“ leiab kogenud juht. Tema sõnul on talle ja paljudele inimestele teistes organisatsioonides vajalikud õiglased ning ausad põhimõtted, mida ABB päriselt pakub.

Võimalus kasvada inimesena, aga ka spetsialistina

Positiivse ellusuhtumisega leedulane Linas Žukauskas alustas ABB-s 2001. aastal, kui oli lõpetanud ülikooli insenerina. Selle aja jooksul on ta puutunud kokku kõikide ärisuundadega, millega ettevõttes tegeletakse, ja tegutsenud enamiku ajast robootika divisjoni juhina Balti riikides, mida on tabanud plahvatuslik kasv. Kui kunagi ammu müüdi kolm robotit aastas, siis nüüd juba rohkem kui sada.

„Ma ei ütle küll midagi uut, aga ettevõtte jaoks on kõige väärtuslikumad inimesed ja meeskond,“ tunneb Linas uhkust. „Kui usaldad tiimi ja tiim usaldab sind, võid luua väga suurepäraseid asju.“ ABB on rahvusvaheline ettevõte ja asub rohkem kui sajas riigis, mis tähendab, et multikultuurses ettevõttes vajatakse väga erinevaid inimesi.

„Erinevatest kultuuridest inimesed õpivad midagi head teistest kultuuridest ja kasutavad seda enda jaoks, oma isiklikuks arenguks, see on hea ja tohutu võimalus kasvada ise inimesena, aga ka spetsialistina. Mida muud sa võid tahta,“ sõnab Linas. Isiklikku arengut näeb Linas selles, et jätkata ABB robootikaga ambitsioonikal moel – olla number üks tarnija Balti turul. Talle meeldib näha, kuidas turg kasvab, ja tal on tunne, et siin on veel palju teha.

ABB ja talendid

Soome päritolu hakkamist täis Jukka Patrikainen tegi juba varakult otsuse just ABB kasuks. Tal on ABB-s kaks tööülesannet. Esiteks on ta Eesti, Läti ja Leedu piirkonna tegevjuht ning seda üle viie aasta, siinmail aga kokku juba üheksa aastat. Teiseks vastutab Jukka ajamite ehk peamiselt elektrimootorite, generaatorite ja sagedusmuundurite ärisuuna eest Balti riikides. Ajamite ärisuund on ABB-s väga pikaajaline ja seotud pöörlevate masinate ning sagedusmuunduritega, nii toodete kui ka hooldusega.

„Mina otsustasin liituda ABB-ga, sest nägin, kui palju tehnoloogilisi ja rahvusvahelisi võimalusi siin on, me oleme innovatiivne ettevõte ja tahame toetada inimesi, kel on huvi, ning soovime olla veendunud, et see inimene liigub oma karjääriredelil õiges suunas,“ ütleb mees.

Patrikaineni sõnul on ABB igal aastal leidnud uusi inimesi, aga saanud ka erinevaid auhindu ja veendunud, et noored inimesed tõesti tahavad ABB-sse tööle tulla. Jukka hindab kõrgelt koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga. Ka kiidab ta teiste koolide avatust ja tahet midagi koos teha. „Siin on meil ettevõttena palju võimalusi ja potentsiaali,“ leiab mees.

Tööstuse väljakutse on noortes huvi tekitamine

Nutikas eestlane Leho Kuusk läks õppima endisesse TPI-sse (nüüdne Tallinna Tehnikaülikool) tööstusautomaatikat ja elektriajameid. Ühel päeval tekkis võimalus kandideerida ABB praktikaprogrammi ja ta osutuski valituks. 1992. aasta juunis sai ta viisa, pakkis asjad ja marssis suure kotiga Vaasa poole, et end suures ABB sagedusmuundurite tootmisüksuses proovile panna.

Nüüd töötab Leho tööstusautomaatika ärijuhina Balti riikides. Ta on näinud, kuidas ABB on 30 aasta jooksul arenenud kahe töötajaga ettevõttest Eestis üle 1000 töötajaga suurettevõtteks, mis on tähendanud Lehole endale tohutult kiiret arengut ja võimalust ellu viia megasuuri projekte erinevates ettevõtetes.

„Pikemas perspektiivis on väljakutse see, et tagada noorte huvi tööstuse, inseneeria ja automaatikalahenduste vastu,“ räägib Leho. Ta lisab, et automaatikalahenduste realiseerimisel, nende tööle saamisel ja tööle seadmisel on olnud ja jääb kõige olulisemaks pädev insener. Kui Leho sõnul pädevat inseneri ei ole, siis kliendid, ka väiksed ja keskmised tööstusettevõtted, ei saa automaatikalahendusi rakendada ega ellu viia.

Noortele soovitab Leho õppida kõike, mis on seotud inseneeriaga, on see tootearendus või materjaliõpe, elektrivaldkond või projekteerimine. Need on kõik olulised teadmised, mida vajavad tööstusettevõtted praegu ja tulevikus. Ta toob välja, et IT on tänapäeval nagu teine kirjaoskus või lugemisoskus, mida muu eriala kõrvalt omandada võiks.

Viimased aastad tõid kaasa palju muutusi

Asjalik ja ettevõtlik soomlanna Jenni Eloranta liitus ABB-ga juba aastal 2006, ta on jõudnud karjääriredelil ABB sagedusmuundurite tehase juhiks Eestis. Tema sõnul on teekond pakkunud pidevat õppimist, uusi huvitavaid ametikohti ja väljakutseid koos kolleegidega. Jenni mõtleb möödunud lähiaastatele ja toob välja, et need on olnud täis muutusi ja uusi olukordi.

„Edu pole võimalik ilma hea koostööta, ainult kõik koos saame asjad tehtud,“ kiidab ta tiimi. Tal on väga hea meel, et tööohutus on väga oluline fookus ja ABB-s on loodud võimalikult turvaline töökeskkond.

ABB tiimist kui oma perekonnast rääkides toob Eloranta välja neli tugevust, mille üle tasub väga uhke olla: tööohutus, kliendikesksuse fookus, toodete kvaliteet ja usaldusväärsus. Ning loomulikult suurepärased, kirglikud ja energilised inimesed, kellest Jenni soovib tänada igaühte.

„Kuna meie tehaste võimekus on suurem kui kunagi varem, siis paistab tulevik helge,“ on Jenni positiivselt meelestatud ja kutsub kõiki ABB-ga tutvuma ja miks mitte ka tööle.

Uuri karjäärivõimaluste kohta lähemalt: www.abb.ee

Jaga
Kommentaarid