Märkimisest võttis osa 1610 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 22,8 miljoni euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 10 miljonit eurot rohkem kui kahekordselt üle. Bigbank kasutas õigust suurendada pakkumise mahtu kuni 10 000 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes maht 20 miljoni euroni.

Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas Bigbanki juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:

  1. Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;

  2. Kõigi investorite kuni 10 000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;

  3. Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele, juhatuse ja nõukogu liikmetele jaotati 100% nende märgitud mahust;

  4. Investoritele jaotati 81,1% nende märgitud mahust, mis oli suurem kui 10 000 eurot;

  5. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni.

Võlakirjade esimene intressimakse tehakse järgmise aasta 21. märtsil, sealt edasi kvartaalselt, fikseeritud intressimääraga 8% aastas. Võlakirjade lunastustähtaeg on 2032. aasta september.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele kolmapäeval, 21. septembril või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 22. september või sellele lähedane kuupäev.