Üüritootluse määr on hea suhtarv, mis aitab üüriinvestoril uusi investeeringuid tehes orienteeruda. Tänavu sügisel on Tallinna üüritootluse määr viimase kümne aasta madalaimal tasemel. Järgmiselt on analüüsitud, kuidas see on aegade jooksul liikunud ja milliseid järeldusi võiks sellest teha.

Otsused, kas osta korter väljaüürimiseks või mitte, langetatakse enamasti rahavoolise üüritootluse baasilt. Üüriinvestor hindab investeeringu kulu ja võrdleb seda igakuise võimaliku üürituluga. Investor on valmis investeeringu tegema, kui rahavoolise tootluse määr teda rahuldab.