Ühineva fondi nimeks saab ühinemise järgselt EfTEN Real Estate Fund AS ning selle aktsiad jäävad noteerituks Tallinna börsil.

Ühinemine, mille aluseks on mõlema fondi nõukogu otsused, viiakse lõpule peale seda, kui Finantsinspektsioon on andnud vastava loa ning mõlema fondi aktsionäride üldkoosolekud on ühinemise heaks kiitnud. Ühinemise bilansipäevaks on 1. jaanuar 2023. Eeldatavalt viiakse ühinemine lõpuni järgmise aasta märtsis, teatas EfTEN Capital.

„Ühinemisest võidavad mõlema ärikinnisvarafondi praegused ja tulevased investorid, kuna suuremas fondis on riskid rohkem hajutatud ning iga üksikvara mängib kinnisvaraportfellis väiksemat rolli. Kokku on ühendfondi portfellis 35 investeeringut Baltimaades ja seda kuues erinevas ärikinnisvara segmendis – bürood, kaubandus, laod, tootmine, hotellid, hooldekodud ja avaliku sektori hooned. EfTEN Kinnisvarafond oli meie esimene fond ning kui EfTEN Real Estate Fund III investeerimistegevust alustas, siis esimene fond lõpetas. Investeerimisstrateegia alusel on tegemist väga sarnaste portfellidega,“ ütles mõlemat fondi valitseva EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas.

„Ühinemise soodne mõju avaldub ka aktsiaturul, kuna kõigi eelduste kohaselt koputab ühendfond oma turukapitalisatsioonilt Nasdaq Balti börsi põhinimekirja esikümne uksele. See tähendab aktsiale suuremat turulikviidsust, mis tõstab ka välisinvestorite huvi. See omakorda suurendab kinnisvarainvesteeringute arendamise ja finantseerimise võimalusi,“ märkis Arakas.

Praegu börsil kaupleva EfTEN Real Estate Fund III aktsionäride jaoks ei muutu ühinemisega midagi peale selle, et nende investeeringute hajutatus suureneb, selgitas Arakas Delfi Ärilehele. „Lihtsalt laev, mille pardal ollakse, muutub suuremaks,“ ütles Arakas.

Arakas lisas, et esialgu oli kavas fondid ühendada 2020. aasta alguses, kuid pandeemia tõttu otsustati tookord protsess pooleli jätta. Fondivalitseja ja fondide juhtkonnad olid nii 2020. aastal kui on senimaani seisukohal, et ühinemine on mõlema fondi aktsionäride pikaajalistes huvides. Mõlemad fondid läbisid koroonapandeemia edukalt ning fondide juhtkonnad on jõudnud järeldusele, et on sobiv aeg fondid ühendada.

Ühinemise käigus EfTEN Real Estate Fund III investeerimisstrateegia ega riskiprofiil ei muutu ning ühinenud fond jätkab investeerimist ja kapitali kaasamist ka edaspidi.

Ühinemise läbiviimiseks suurendatakse EfTEN Real Estate Fund III aktsiakapitali sellele üleantava EfTEN Kinnisvarafondi koguvara arvelt mitterahalise sissemaksena, mille väärtuseks on EfTEN Kinnisvarafondi vara puhasväärtus seisuga 31. detsember 2022.

Ühinemine jõustub eeldatavalt 2023. aasta 8. märtsil või sellelähedasel kuupäeval. Eeldatav uute aktsiatega kauplemine algab 15. märtsil või sellelähedasel kuupäeval.