Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude valdkonnajuht Rein Vaks märkis, et riik on töötanud välja kaks paketti kodutarbijate abistamiseks: universaalteenus ja hinnatõusu kompensatsioonid. Mõlemad hakkavad kehtima oktoobris. Universaalteenus kehtib 2026. aasta aprillini, hinnatõusu kompensatsioonid järgmise aasta märtsini.

Universaalteenuse hind selgub järgmisel nädalal

Universaalteenus kehtib vahemikus 1.10.2022–30.4.2026. Vaks märkis, et seadus jõustub 23.9.2022 ning teenuse hind selgub kuu lõpus. Universaalteenuse hind koosneb kahest komponendist: kooskõlastatud tootmishind ning müüja tegevuskulud ja kasum. Vaks selgitas, et universaalteenuse saamiseks ei pea kodutarbija üldjuhul midagi ise tegema. „Müüja teeb automaatse hinnavahetuse kõigile tarbijatele, kelle hind on praegu kallim kui universaalteenuse hind,“ lisas ta. Tarbija saab ka pakkumisest loobuda, teavitades müüjat sellest vähemalt kaks päeva enne muudatuse jõustumist.

Vaks tõi välja, et sõltumata sellest, kas universaalteenusele minnakse üle oktoobri keskel või lõpus, on tarbijal võimalik universaalteenuse hinda rakendada tagasiulatuvalt alates oktoobri algusest. Universaalteenusele rakendub ka riiklik kompensatsioonimeede. Lisaks ei tohi nõuda ennetähtaegse lõpetamise trahvi kuni 30.9.2023. Vaks lisas, et kui leppetrahviga leping on sõlmitud enne 23.9, saab lepingu üles öelda ilma trahvita järgmise aasta septembrini. Kui on tavaline leping, millel pole väljumistrahvi, saab seda pidevalt muuta.

Universaalteenuse hind selgub järgmise nädala lõpus. Vaks sõnas, et tema hinna üle spekuleerima ei hakka, teada on vaid üks hinna komponent ehk palju võiksid olla müüja tegevuskulud, mis jäävad hinnanguliselt 10-15 €/MWh kohta.

Samuti lisas ta, et kõik, kellel pole praegu elektrilepingut, on üldteenuse peal. „Üldteenuse hind on samuti kallis, seaduse järgi saab üldteenuse hinnabaasiks olema universaalteenuse hind. Seega on isiku üldteenuse hind sama, mis universaalteenuse hind,“ sõnas ta. „Kui vaadata eesolevat talve, võib öelda, et universaalteenuse hind tuleb odavam kui börsihind.“

Vaksi sõnul saab kõige kiiremini universaalteenuse, kui see valida oma müüja juures. „Kui on näha, et teise müüja juures on universaalteenus odavam, on seda võimalik vahetada, kuid tuleb silmas pidada, et müüjat tuleb sellest teavitada 14 päeva ette,“ lisas ta. Samuti rõhutas Vaks, et kui tarbijale tuleb universaalteenuse pakkumine, peab tarbija müüjale teada andma, kui ta soovib sellest keelduda. Kui tarbijal lõpeb soodne leping, teeb müüja pakkumise universaalteenuseks. Vaks märkis, et universaalteenuse hind võib aja jooksul muutuda, kuna see koosneb suures osas tootmishinnast, mis võib ajas muutuda.

Toetusmeetmed kehtivad märtsini

Riigi välja töötatud kompensatsioonimeetmed kehtivad järgmise aasta märtsini. Elektri puhul kompenseeritakse kodutarbijatele kuu keskmisest elektrienergia hinnast kuni 50 eurot megavatt-tunni kohta, kui see ületab 80 eurot megavatt-tunni kohta. Vaks rõhutas, et arvestuse alla läheb keskmine hind, mitte tunnihind.

Gaasi puhul kompenseeritakse kodutarbijatele 80% kuu keskmise gaasihinna sellest osast, mis ületab käibemaksuta 80 eurot/MWh ehk 0,7744 eurot kuupmeeter. Seejuures kompenseeritakse maksimaalselt kuni 2,6 MWh (ehk 251,7 kuupmeetrit) tarbimist.

Tarbijatele jõuab arve, kus on arvestatud kompensatsiooni. Meede on automaatne, seega ei pea Vaksi sõnul tarbija harilikult midagi ise tegema. Esimene kompensatsiooniga arve jõuab tarbijale novembris ning viimane aprillis. Vaks kinnitas, et automaatne kulude kompenseerimine on tagatud sõltumata paketitüübist.

Universaalteenusest saab lähemalt lugeda siin.
Energia hüvitiste kohta on rohkem infot siin.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid