Kas varem sõlmitud kokkulepped ei tähenda enam midagi? Mis selle lepingu mõte siis oli?! Miks sõlmida kindlustus, kui õnnetuse saabumisel poliis kehtivuse kaotab?! Selliseid retoorilisi küsimusi oleme viimaste kuude jooksul kuulunud paraku mitmelt kliendilt, kellele on postkasti saabunud elektrimüüjalt teade fikseeritud hinnaga elektrimüügilepingu erakorralisest lõpetamisest.

Kui arvestada, et tavapärasest kallim fikseeritud hinnaga leping on sõlmitud just riskide maandamiseks, siis tasub vähemalt üldjoontes (tõsi, iga konkreetse kaasuse asjaolud on erinevad) teada, millistel eeldustel saab sellise tähtajalise elektrilepingu ülesütlemine üldse õiguslikult kehtida.