Juhtimise ühtlustamise ja sünergia suurendamise eesmärgil jätkab AS Harju Elekter 2020. aastal alustatud grupisisest restruktureerimist ning kavandab Eestis asuvate tehaste ühendamist, mille käigus AS Harju Elekter Elektrotehnika ja AS Harju Elekter Teletehnika tootmised koondatakse ühte tütarettevõtjasse.

„Harju Elekter Elektrotehnika ja Harju Elekter Teletehnika ühinemine võimaldab saavutada olulise kokkuhoiu nii tootmis- kui ka tööjõukulude osas ning minna järk-järgult üle LEAN-printsiipidel töötavale ettevõttele,“ sõnas firma juht Tiit Atso börsiteates.

AS-i Harju Elekter Teletehnika varad, õigused ja kohustused antakse tervikuna üle AS-ile Harju Elekter Elektrotehnika. Ühinevad äriühingud, Harju Elekter Elektrotehnika ühendava ühinguna ja Harju Elekter Teletehnika ühendatava ühinguna, on mõlemad Harju Elektri 100%-lised tütarettevõtjad. Ühinemise jõustumiseks vajalikud toimingud on kavas lõpetada 2023. aasta esimese kvartali jooksul. Ühinemise tulemusena jätkab ettevõte tegevust AS-i Harju Elekter Elektrotehnika nime all.

Eelnevast lähtudes ja ühinemisprotsessi sujuvat läbiviimist silmas pidades, on Harju Elekter otsustanud alates 3. oktoobrist kutsuda Harju Elekter Elektrotehnika juhatusest tagasi senise juhataja Indrek Ulmase ning valida uueks juhatuse liikmeks Alvar Sassi volituste tähtajaga 3 aastat. Kuni tütarettevõtjate ühinemise kande tegemiseni äriregistris, tegutseb Alvar Sass nii Harju Elekter Elektrotehnika kui ka Teletehnika juhatajana.

Tööstuskontserni Harju Elekter põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid