BNEFi täna avaldatud raporti järgi võib Euroopa sel talvel oma LNG importi eelmise aastaga võrreldes ligi 40% suurendada. Samuti võivad Euroopa gaasitarned suureneda 14% võrra järgmisel suvel, et taastada kasutatud varusid. Euroopa täielikule iseseisvusele Vene gaasist aitab kaasa ka nõudluse vähenemine kõrgete energiahindade tõttu.

Lisakütuse saamiseks peavad Euroopa ostjad soetama LNG-d 90% rohkem otse turult ega saa loota pikaajalistele lepingutele. See tekitab järjest suuremat konkurentsi Aasia riikidega.

„Kõrgenenud LNG hinnad jäävad praegu püsima, sest Euroopa vajab vedelgaasi ja Aasiale jääb sellest natukene,“ kirjutab BNEF.

BNEFi peamise stsenaariumi järgi, mis eeldab, et ilmatingimused on sel talvel keskmiselt samasugused nagu viimase kümne aasta jooksul ning Vene gaasi Euroopasse ei tarnita, impordib Euroopa sel talvel 40 miljonit tonni LNG-d. Selle plaani kohaselt jääks Aasiasse samaks perioodiks 12 miljonit tonni vedelgaasi otse turult ostmiseks. Piirkond vajaks sellest 8 miljonit tonni.

Külm talv Aasia põhjaosas aga muudaks asja ning Aasia vajaks 5,6 miljonit tonni Euroopa soovitud koguse arvelt, et täita peamiselt Jaapani varusid. Kui järgneks ka soe suvi, kasvaks see arv järgmise aasta jooksul veel 6,9 miljonini. Selline asjade käik tekitaks veelgi suurema hinnaralli.

Samal ajal läheb järjest enam Vene gaasi Hiinasse, kus ennustatakse talvise nõudluse 16% võrra vähenemist võrreldes eelmise aastaga.

LNG pakkumine turul peaks plaani järgi vähesel määral suurenema, kergendades turuolukorda vaid natukene. Tootmist võivad takistada Freeport LNG projekti taaselustamise edasilükkumine USA-s ning pakkumisraskused Egiptuses ja Nigeerias.