„Ebakindlus makroökonoomilisel ning geopoliitilisel tasandil on mõjutanud ka saunatoodete sektori kasvutempot. Pandeemia-järgsete piirangute leevendamine on viinud inimeste fookuse enda kodustelt toimetamistelt - sealhulgas saunade ehitus/vahetus - muudele „majast välja“ toimetamistele,“ kirjutab Saunum börsiteates. Keriste soetamise kasvutempot on ettevõtte sõnul pidurdanud ka kasvanud energiahinnad.

„Vaatamata sellele on Saunumi juhtkond tuleviku vaates meelestatud optimistlikult ning Saunumi kerise innovaatilisel lahendusel on oma kindel koht saunade kasvaval turul olemas,“ märgib ettevõte.

Ettevõtte tegevjuhi Henri Lindali sõnul on nõukogu koosolekul edasine tegevusplaan läbi arutatud ning kavas on kulusid kokku tõmmata. Järgmise kvartali konkreetseid tegevusi Lindal ei kommenteerinud, viidates esmaspäeval laekuvale börsiteatele.

„Need turud ja tegemised, millega me oleme aasta vältel kõvasti vaeva näinud, ennekõike pean silmas USAt ja Jaapanit, need hakkavad vaikselt looma. Isegi praeguses majanduskliimas me näeme, et peamine võti on müüa Euroopast väljaspoole. See on see töö, mis võiks hakata aasta lõpus vilja kandma,“ märkis Lindal Delfi Ärilehele.

Suurimateks väljakutseteks ettevõtte sõnul olnud metalli- ja tootmishindade olulised kõikumised, mis omakorda on esmalt mõjutanud brutomarginaali ning lõpuks ka seadmete väljamüügihinda.

2022. aasta esimesel poolaastal oli Saunumi konsolideeritud käive 1,036 miljonit eurot ja see kasvas 2021. esimese poolaastaga võrreldes ligi 43% (2021 I pa: 726,6 tuh). Käibe kasvu on enim mõjutanud müügitegevuse alustamine mitmetele eksportturgudele ning ka Eestis.

2022. aasta esimese poolaasta konsolideeritud puhaskahjumiks on 690 300 eurot (2021 I pa: 176,9 tuh). 2022. aasta esimese poolaasta kahjum on ettevõtte sõnul planeeritust suurem, mille põhjuseks on peamiselt sisendhindade kasv ning planeeritud müügiprognoosist kõrvalekaldumine, märgib ettevõte. Äritegevuse rahavoog oli poolaasta jooksul 701 000 euroga miinuses.

Augusti alguses otsustas Saunum lõpetada varasemate prognooside korrigeerimise ning avaldamise. Veel märtsikuus avaldatud prognoosi järgi prognoosis ettevõte tänavuseks täisaasta käibeks 5,1 miljonit eurot ning kahjumiks 380 000 eurot.

„Tänaseks on suurimad tarneahela väljakutsed olulisel määral lahendatud ning Saunumil on 2022 aasta teiseks poolaastaks tugev strateegiline laoseis, et enda tooteid kiiresti turule müüa,“ märgitakse börsiteates.

Kohustisi on ettevõttel poolaasta lõpu seisuga 826 000 eurot ning käibevarusid 2,6 miljonit eurot, millest raha moodustab 1,17 miljonit eurot.

2022 esimene poolaasta

2022. aasta esimese kuue kuuga jätkas Saunum enda müügivõrgustiku kasvatamist, sõlmides olulised edasimüügilepingud Itaalias, Sloveenias ja Ühendkuningriigis. Tänaseks on Saunumi tooted müügil 24 riigis .

Tootearenduses sai valmis päris oma keriseautomaatika „Saunum Leil“, mis võimaldab realiseerida Saunumi olemasolevates patentides ja uues patendinõudes olevad innovatiivsed lahendused. Lisaks keriseautomaatikale on käimas ka uue põlvkonna kerise arendamine koostöös Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega.

Lisaks emiteeris Saunum kiire kasvu finantseerimiseks 140 000 uut aktsiat, mis võeti täiendavalt avalikult kauplemisele Nasdaq Baltic alternatiivturul First North. Täiendava kapitali kaasamise kulu oli 23 500 eurot ning turult kaasati ligi 2,2 miljonit eurot.

Juuni lõpu seisuga on konsolideerimisgrupis 27 töötajat, 1 juhatuse liige ja 3 nõukogu liiget. Keskmine töötajate arv 2022. aasta esimeses pooles oli 21 (2020 I pa: 9). Saunumi tööjõu kulu oli 661 400 eurot (2021 I pa: 259,9 tuh) sealhulgas 32 000 eurot (2021 I pa: 48 tuh) optsioonikulu. Saunum konsolideerimisgrupp investeeris aruandeperioodil 59,3 tuh eurot materiaalsesse põhivarasse (2021 I pa: 17,2 tuh) ja 389 300 tuh eurot immateriaalsesse põhivarasse (2021 I pa: 97,7 tuh). Materiaalse põhivara peamised investeeringud läksid töövahendite, tööriistade ja laoinventari soetamisse. Immateriaalse põhivara objektideks olid ettevõtte toodete arenduskulud ning lisainvesteeringud.

2022 teine poolaasta

2022. aasta teisel poolaastal jätkab Saunum erinevatele olulistele eksportturgudele sisenemisega – erilises fookuses on Jaapan, Ameerika Ühendriigid ja Kanada. Tootearenduse poole pealt on plaanis agressiivselt jätkata olemasolevate arendusprojektidega (sh uue generatsiooni keris ja automaatne leiliviskasmisesüsteem Autoleil).

Alates aasta algusest on Saunumi aktsia langenud üle 71%.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid